Ratkaisu lumi- ja märkäsuodatinongelmiin

Neulalämmönsiirrin toimii tuloilmapuolella ns. LTO-esisuodattimena esilämmittäen ja kuivattaen ulkoilmaa vaimentaen samalla myös ääniä.

Esisuodattimena toimivalla lämmönsiirtimellä on monia etuja: Lumi ja kosteus eivät tuki pääsuodattimia eikä suodatinpinnoilla esiinny haju- tai mikrobiongelmia. Käyttöhäiriöt vähenevät ja tuloilman suodattimien käyttöikä pitenee, kun suodattimien kastumisen aiheuttamilta ylimääräisiltä suodatinvaihdoilta vältytään.

Free fresh artisan bread from oven image, public domain food CC0 photo. ID : 5904163
korroosiosuojaus

Leipomot

Leipomon poistoilmassa on tyypillisesti hapanta jauhopölyä, kosteutta ja rasvaa. Epäpuhtauskuormitus voi olla tuotantoprosessista riippuen paljon suurempaa kuin esimerkiksi hitsaamossa.

LUE LISÄÄ »
Kuva valimosta, jossa metallia sulatetaan korkeissa lämpötiloissa. Sulanut metalli on keskeinen osa valimon toimintaa. Sitä kaadetaan muotteihin erilaisten metalliosien ja komponenttien valmistamiseksi.
LTO

Valimot

Valimoissa ilmaan vapautuu paljon kuivaa jauhemaista pölyä ja nokea. Neulalämmönsiirtimet korroosiosuojapinnoitetaan ja laitteet sijoitetaan niin, että huolto on mahdollista tehdä tarvittaessa mihin vuodenaikaan tahansa tarvitsematta pysäyttää ilmanvaihtoa.

LUE LISÄÄ »
LTO

Konepajat ja hitsaamot

Tuotantohalleihin lisätään monesti paikallispoistoja työstökoneiden määrän kasvaessa. Seurauksena poistoilmaa saattaa olla tuloilmaan nähden huomattavasti enemmän, jolloin halli on alipaineinen.

LUE LISÄÄ »

Retermian neulalämmönsiirrin toimii tuloilmalle karkeasuodattimena. Neulalämmönsiirrin (I.) estää siten lumen, isokokoisen siitepölyn ja muiden vastaavien partikkelien pääsyn ilmanjakokanaviin. Puhdas tuloilma ja kuivana pysyvät suodattimet (III.) takaavat korkean sisäilman laadun

Kohde: Sairaalarakennuksen laajennushanke ja uusi keittiörakennus.

”Sairaala-alue sijaitsee mäellä. Täällä on toistuvasti ongelmana, että pakkasjakson jälkeen ilman lauhtuessa säleiköt jäätyvät umpeen ilmassa olevan kosteuden seurauksena. Ja kun ilmanotot jäätyvät umpeen, painesuhteet sisätiloissa menevät aivan sekaisin. Retermian ratkaisu, jossa on neulaputkipatteri ilmanotossa, on todettu ainoaksi toimivaksi ratkaisuksi.”

Kohde: Oulun Yliopistollinen sairaala (OYS).

”Retermia-järjestelmä on yksinkertainen ja varma, erittäin kilpailukyinen tuote. Emme ole kokeneet esimerkiksi lumesta ja ulkoilman kosteudesta aiheutuvia käyttöhäiriöitä, märkiä tuloilmasuodattimia, lumen tukkimia sulkupeltejä tai jäätyneitä ulkosäleikköjä. Myös huollon helppous on ollut merkillepantavaa.”