Neulalämmönsiirrin estää mikrobien leviämistä ja pitää pääsuodattimen kuivana

Kuopion yliopiston ja Kuopion työterveyslaitoksen tutkijat selvittivät neulalämmönsiirtimen kyvyn estää suodattimen kosteutta ja mikrobivaurioita.

Neulalämmönsiirrin sijoitettiin tutkimuksessa ennen tuloilmasuoda­tinta. Suodattimen suhteellista kosteutta ja lämpötilaa seurattiin jatkuvasti kolmessa pisteessä: 1) ulkoilma, 2) suodatin ja 3) sisäilma, noin vuoden ajan.

Suodattimen suhteellinen kosteus pysyi kaikkina vuodenaikoina alle 70 %:ssa ja lämpötila yli 3 °C:een. Suodatin pysyi kuivana koko käyttöikänsä, myös lumipyryjen aikana, mikä vähensi vaihtotarvetta. Kosteissa oloissa viihtyvien mikrobien pitoisuudet ja lajimäärä olivat suodatinkammiossa pienemmät kuin lämmönsiirtimessä, eli neulalämmönsiirrin esti ulkoilman mikrobien leviämistä pääsuodattimeen.

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan keskiarvot eri vuodenaikona 4.1.02-16.1.03
vuodenaika
suhteellinen kosteus, %
lämpötila, °C
ulkoilma
suodatin
sisäilma
ulkoilma
suodatin
sisäilma
talvi 2002
88,5
40,3
18,9
-4,6
7,1
19,3
kevät 2002
66,4
39,6
24,7
4,2
12,3
19,7
kesä 2002
68,2
65,9
60,1
17,1
19,0
19,7
syksy 2002
81,7
43,0
28,0
2,7
11,5
19,4
talvi 2003
77,7
11,2
3,2
-16,9
3,9
19,7

 Talvi = joulukuu-helmikuu, kevät = maaliskuu-toukokuu, kesä = kesäkuu-elokuu,
syksy = syyskuu-marraskuu (uudelleenpiirretty muokaten, lähde: Halonen ym. 2003).

Neulalämmönsiirrin piti hienosuodattimen suhteellisen kosteuden alle 70 prosentissa koko vuoden [piirretty Halosen ym. (2003) taulukosta 1].

Neulalämmönsiirrin piti hienosuodattimen lämpötilan yli kolmessa asteessa koko vuoden
[piirretty Halosen ym. (2003) taulukosta 1].

Lähde: Halonen, R., Kokotti H., Kujanpää, L., Keskikuru, T. ja Reiman, M. 2003: Tuloilmalaitteiston neulaputkipatterin kyky estää hienosuodattimen kosteus ja mikrobivaurio. – Teoksessa: Säteri, J. ja Backman, H. (toim.) Sisäilmastoseminaari 2003, SIY Raportti 19, ss. 201-206. SIY Sisäilmatieto Oy, Espoo. 409 s.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.