Toteutamme räätälöidyt lämmöntalteenotto- ja
ilmanvaihtoratkaisut suuriin rakennuksiin

Viisi syytä valita Retermia

Retermian neulalämmönsiirtimet mahdollistavat energian säästön luotettavasti ja
hygieenisesti myös haastavissa olosuhteissa.
 
Puhdistettavuutensa ansioista lämmöntalteenottolaitteemme soveltuvat myös
likaisiin ympäristöihin, kuten ammattikeittiöihin ja hitsaamoihin.
 
Ilmanottoon sijoitetut esilämmityspatterit estävät lumen ja kosteuden tunkeutumiset ilmanottoon, ja varmistavat ilmanvaihdon häiriöttömän toiminnan kaikissa oloissa.
 
Korkean lämmöntalteenoton hyötysuhteen lisäksi Retermia-ratkaisut säästävät puhallin- ja pumppaussähköä sekä vähentävät suodatinjätteen määrää.
 
Tuotteemme soveltuvat käytettäväksi yhtä hyvin uudis- kuin saneerausrakentamisen kohteissa.
 
Palvelemme yksilöllisesti ja joustavasti. Teemme kohdekohtaiset laite- ja järjestelmämitoitukset sekä muun toteutukseen tarvittavan suunnitteluaineiston.

Elinkaarikonseptimme tukee asiakasta tuotteen koko elinkaaren ajan

RETCARE Elinkaarikonsepti on Retermian tapa varmistaa, että
energiansäästöhankkeen lopputulos on yhtä laadukas kuin kohteeseen myydyt laitteet.

Asiantuntijapalvelumme tavoitteena on
elinkaaren aikaisten kokonaiskustannusten minimointi sekä käyttövarmuus.

Laaja soveltamisalue

Ammattikeittiöt

Sairaala- ja hygieniailmanvaihto

Maanalaiset ja turvaluokitellut

Teollisuus

Suuret rakennukset ja infrastruktuuri

Asuinkerrostalot

Meistä sanottua

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.