Ratkaisu lumi- ja märkäsuodatinongelmiin

Neulalämmönsiirrin toimii tuloilmapuolella ns. LTO-esisuodattimena esilämmittäen ja kuivattaen ulkoilmaa vaimentaen samalla myös ääniä.

Esisuodattimena toimivalla lämmönsiirtimellä on monia etuja: Lumi ja kosteus eivät tuki pääsuodattimia eikä suodatinpinnoilla esiinny haju- tai mikrobiongelmia. Käyttöhäiriöt vähenevät ja tuloilman suodattimien käyttöikä pitenee, kun suodattimien kastumisen aiheuttamilta ylimääräisiltä suodatinvaihdoilta vältytään.

Retermian neulalämmönsiirrin toimii tuloilmalle karkeasuodattimena. Neulalämmönsiirrin (I.) estää siten lumen, isokokoisen siitepölyn ja muiden vastaavien partikkelien pääsyn ilmanjakokanaviin. Puhdas tuloilma ja kuivana pysyvät suodattimet (III.) takaavat korkean sisäilman laadun

Kohde: Sairaalarakennuksen laajennushanke ja uusi keittiörakennus.

”Sairaala-alue sijaitsee mäellä. Täällä on toistuvasti ongelmana, että pakkasjakson jälkeen ilman lauhtuessa säleiköt jäätyvät umpeen ilmassa olevan kosteuden seurauksena. Ja kun ilmanotot jäätyvät umpeen, painesuhteet sisätiloissa menevät aivan sekaisin. Retermian ratkaisu, jossa on neulaputkipatteri ilmanotossa, on todettu ainoaksi toimivaksi ratkaisuksi.”

Kohde: Oulun Yliopistollinen sairaala (OYS).

”Retermia-järjestelmä on yksinkertainen ja varma, erittäin kilpailukyinen tuote. Emme ole kokeneet esimerkiksi lumesta ja ulkoilman kosteudesta aiheutuvia käyttöhäiriöitä, märkiä tuloilmasuodattimia, lumen tukkimia sulkupeltejä tai jäätyneitä ulkosäleikköjä. Myös huollon helppous on ollut merkillepantavaa.”

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.