Räätälöidyt ja optimoidut ratkaisut
lämmöntalteenottoon ja ilmanvaihtoon

Retermiasta sanottua

Retermia-ratkaisun edut

Sietää likaa ja
on helppo pestä

Neulalämmönsiirtimet soveltuvat rasvapoistojen, leipomoiden sekä hitsauspoistojen ja autohallien lämmön talteenottoon.

ylivoimainen
käyttövarmuus

Estää lumen tunkeutumisen IV-järjestelmään. Tuloilmakoneen pääsuodatin pysyy kuivana ja sen suodatusluokka vakiona.

huipputaloudellinen
suurilla ilmamäärillä

Korkea lämmöntalteenoton hyötysuhde myös alhaisilla ulkoilman lämpötiloilla. RETCARE ilmanvaihtokoneilla saavutetaan
0,5-0,7 kW/m3/s alhaisempi SFP-luku verrattuna vastaavilla toiminnoilla oleviin kilpaileviin ilmanvaihtokoneisiin.

HELPPO ASENTAA
SANEERAUSKOHTEESEEN

LTO-laitteet voidaan sijoittaa ulkoseinälle tai vesikatolle. Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta olemassa oleviin ilmanvaihtokoneisiin voidaan lisätä lämmöntalteenotto ilmavirtojen kuristumatta.

Yhteistyö Retermian kanssa on miellyttävää.
Palvelu on asiantuntevaa ja faktapohjaista sekä viestintä toimii erinomaisesti. Kysymyksiin saa vastauksen aina.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.