Tutustu asiakkaidemme tarinoihin

Olemme rakentaneet energiatehokkaita ratkaisuja yhdessä tuhansien asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Meillä on laaja kokemus sairaaloiden, ammattikeittiöiden, asuinkerrostalojen sekä erilaisten teollisuus-, liike- ja oppilaitosten ilmanvaihdosta ja lämmöntalteenotosta.

Olemme erikoistuneet

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.