Maanalaiset ja turvaluokitellut tilat

Maanalaisissa tiloissa energiatehokkuus ja toimintavarmuus ratkaisevat

Suomen hyvälaatuiseen kallioperään on rakennettu ja tullaan tulevaisuudessakin rakentamaan tiloja monia erilaisia käyttötarkoituksia varten.

Tyypillisiä esimerkkejä maanalaisista tiloista ovat pysäköinti- ja urheiluhallit, väestönsuojat, johtokeskukset ja IT-teknologian vaatimat laitetilat. Tilat suunnitellaan yleensä monikäyttöisiksi: pysäköinti- tai urheiluhalli voidaan varustella myös väestönsuojakäyttöön.

Toimintavarmuus korostuu maanalaisten tilojen ilmanvaihtoratkaisujen valinnassa. Suuret ilmavirrat ja ympärivuorokautinen käyntiaika asettavat tiukat ehdot ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteiden lämpötilasuhteelle ja sähkötehokkuudelle.

Sulana pysyvä ilmanvaihtokuilu turvaa toiminnan

Retermian LTO-ratkaisulla varmistetaan sekä ulko- että poistoilmakuilun pysyminen lämpimänä koko pituudeltaan, ympäri vuoden.

Neulalämmönsiirtimistä koostuva epäsuora nestekiertoinen lämmöntalteenottojärjestelmä soveltuu hyvin käytettäväksi maanpinnalle johtavien, toisistaan usein kaukanakin olevien, ilmanvaihtokuilujen yhteyteen. Neulalämmönsiirtimistä ilmavirtaan aiheutuva painehäviö on pieni ja lämmönsiirrin toimii myös ulkoilman esisuodattimena.

Lämmöntalteenottopiirin tulo- ja poistopatterit sijoitetaan mieluusti ulko- ja poistoilmakuilujen yläpäähän. Suuren ilmavirran vuoksi kuiluihin rakennetaan patteriseiniä, jotka koostuvat useista rinnakkaisista ja päällekkäisistä Retermia Standard -neulalämmönsiirtimistä.

Ulkoilmakuilun sulanapidon varmistamiseksi kuilun yläpäähän sijoitetaan usein glykolikiertoisista neulalämmönsiirtimistä koostuva lämmityspatteriseinä. Lämmityspatterit sijaitsevat ilman virtaussuunnassa LTO-toiminnon jälkeen.

Energiatehokkuutta datakeskuksen ilmanvaihtoon

Turvaluokiteltuja IT-tiloja sijoitetaan mielellään maanalaisiin tiloihin, joissa rauhallinen ympäristö ja rakenteellinen turvallisuus ovat helposti toteutettavissa.

IT-laitteet käyttävät erittäin paljon sähköenergiaa, joka vapautuu lämpönä laitetiloihin. Laitetilojen sähköenergian käyttöä mitataan ns. PUE-luvulla. Poistoilman lämmöntalteenoton lisäksi myös IT-laitteiden tuottamaa lämpöä voidaan hyödyntää tuloilman lämmityksessä.

Erilaiset vapaajäähdytys- ja lämpöpumppukytkennät ovatkin avainasemassa kokonaistaloudellisinta ratkaisua, pientä PUE-lukua, haettaessa.

Neulalämmönsiirrin on alhaisten ilma- ja nestepuolen virtausvastustensa ansiosta ideaalinen tuote datakeskusten ilmanvaihdossa.

Yrityksessämme on vuosikymmenten kokemuksen tuomaa vahvaa osaamista energiansäästöjärjestelmien suunnittelusta, mitoittamisesta, vuositason simuloinneista ja optimoinneista. Olemme täysin kotimainen, vakavarainen ja luotettava kumppani myös suurissa ja haastavissa kohteissa.

”Ehdottomana etuna pidämme pientä painehäviötä ja sitä, että lumen tulo estyy siirrintä pidemmälle. Hyvä puoli on myös se, että lämmön talteenotto onnistuu osailmavirroilla ilman pelkoa laminaarivirtauksesta”.

Listaa vain maanalaiset ja turvaluokitellut

Arlanda, Tukholma

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.