PILP-järjestelmien
LTO-ratkaisut

Vanhan asuinkerrostalon ilmanvaihdon lämmöntalteenotto

Olemassa olevien, 1960-1990-luvuilla rakennettujen, asuinkerrostalojen suurin yksittäinen lämmönkuluttaja on ilmanvaihto. Koneellisella poistoilmanvaihdolla varustetuissa asuinkerrostaloissa lämpimän poistoilman mukana kulkeutuu 30-40 % rakennuksen käyttämästä lämpöenergiasta.

1960-1990-luvuilla rakennetun asuinkerrostalon energiatase

Vanhojen kerrostalojen energiaremontit toteutetaan usein lämpöpumpputekniikkaa hyödyntäen (PILP). Järjestelmä koostuu pääpiirteittäin maalämpöpumpusta (tyypillisesti neste-neste-lämpöpumppu), jonka keruupiirinä toimii nestekiertoinen lämmöntalteenottopatteri. Poistoilman ilmaislämpö hyödynnetään lämpöpumpun avulla rakennuksen lämmitysjärjestelmän paluuveden ja lämpimän käyttöveden esilämmityksessä. Poistoilman lisäksi voidaan hyödyntää myös lämpökaivoista kerättyä lämpöä.

Pitkä kokemus PILP-järjestelmistä

Retermia Oy on kotimainen perheyritys, joka on erikoistunut ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon. Meillä on pitkä kokemus myös asuinkerrostalojen poistoilman lämmöntalteenotosta. Ensimmäiset poistoilmalämpöpumppujärjestelmien (PILP) toimitukset ovat 1980-luvulta. Ruotsiin, etenkin Suur-Tukholman alueelle, olemme toimittaneet LTO-koneita asuinkerrostalojen ryhmäkorjaushankkeisiin 2000-luvun alusta lähtien.

Kohdekohtaisesti optimoidut laitetoimitukset

Retermian LTO-ratkaisut mitoitetaan aina kohdekohtaisesti. Näin saadaan optimoidut lämmönsiirtimet ja paras mahdollinen vuosihyötysuhde. LTO-laitteet voidaan sijoittaa sisätiloihin (puhallinhuoneeseen) tai vesikatolle.

Virtaviivainen, matala, rakenne

Matalat ja virtaviivaiset LTO-huippuimurit istuvat huomaamattomasti rakennuksen julkisivuun. Ne voidaan valmistaa asiakkaan haluamaan värisävyyn. LTO-huippuimurin asennus vesikatolle on nopeaa ja vaivatonta.

Rakenteeltaan matala LTO-huippuimuri istuu huomaamattomasti rakennuksen julkisivuun.
Kuvassa oleva laite on kohteesta As Oy Lapinniemen Kajuutta.
PILP- järjesttelmän toteutus Smartheating Oy. 

Säästöjä kustannuksissa ja vähemmän jätettä

Retermian kehittämä ja patentoima neulalämmönsiirtopinta toimii myös likaa keräävänä pintana. Lämmönsiirtokyky ei huoltovälin aikana heikkene, vaikka lämmönsiirrin likaantuu. Retermia-ratkaisussa ei tarvita erillisiä poistoilman suodattimia, jolloin säästetään suodatinkustannuksissa sekä puhaltimen sähkönkulutuksessa. Neulalämmönsiirtimellä on markkinoiden pienimmät ilmanvastukset, mikä myös pienentää puhallinkustannuksia muihin lämmöntalteenottokoneisiin nähden. 

Käyttökustannusvertailu - Retermia vs. tavanomainen LTO-laite

Poistoilmakoneiden SFP-lukujen määrittely: Retermia vs. tavanomainen
Retermia LTO-huippuimuri
Tavanomainen poistoilmakone
Kanaviston painehäviö, Pa
100
100
LTO-patterin painehäviö, Pa
25
150
Suodattimen painehäviö, Pa
35
Ilmamäärä, m3/s
0,5
0,5
Puhaltimen kokonaishyötysuhde
0,6
0,6
SFP, kW/m3/s
0,1
0,24
Poistoilmakoneiden käyttökustannusvertailu asuinkerrostalossa: Retermia vs. tavanomainen
Retermia poistoilmakone
Tavanomainen poistoilmakone
Sähkön hinta, €/MWh
125
125
Puhallinsähkön kulutus, MWh/v
0,5
1,0
Puhallinsähkön kustannus, €/v
57
130
LTO-huippuimurin puhdistuksen kustannus
Huoltokertojen määrä vuodessa
1
Huollon kesto (sisältää matka-ajan kohteelle), h/krt
2
Tuntikustannus, €
50
Vuotuinen huoltokustannus, €
100
0
Tavanomaisen poistoilmakoneen suodatinkustannukset
Poistoilmakoneen aukkonopeus mitoitusilmavirralla, m/s
1,50
592 x 490 x 520 koon EPM10 60% (M5)-suodattimia poistoilmakoneessa, kpl
1
Poistoilmasuodattimien vaihdon tarve, krt/v
2
592 x 490 x 520 koon EPM10 60% (M5)-suodattimen hinta, €
80
Huollon kesto (sisältää matka-ajan kohteelle), h/krt
1,5
Tuntikustannus, €
50
Vuotuinen suodatinkustannus, €
0
310
Vuotuiset käyttökustannukset, €
157
440
Elinkaari vuosina
20
20
Käyttökustannukset, €
3100
8800
Käyttökustannukset elinkaaren aikana
3140
8800 €
Vertailussa on oletettu ilmanvaihdon olevan jatkuvasti päällä 500 l/s ilmavirralla.
Taulukossa esitettyjen esimerkkihintojen ALV 0%.
Asuinkerrostalot

As Oy Vuorikilpi