PILP-järjestelmien
LTO-ratkaisut

Vanhan asuinkerrostalon ilmanvaihdon lämmöntalteenotto

Olemassa olevien, 1960-1990-luvuilla rakennettujen, asuinkerrostalojen suurin yksittäinen lämmönkuluttaja on ilmanvaihto. Koneellisella poistoilmanvaihdolla varustetuissa asuinkerrostaloissa lämpimän poistoilman mukana kulkeutuu 30-40 % rakennuksen käyttämästä lämpöenergiasta.

1960-1990-luvuilla rakennetun asuinkerrostalon energiatase

Vanhojen kerrostalojen energiaremontit toteutetaan usein lämpöpumpputekniikkaa hyödyntäen (PILP). Järjestelmä koostuu pääpiirteittäin maalämpöpumpusta (tyypillisesti neste-neste-lämpöpumppu), jonka keruupiirinä toimii nestekiertoinen lämmöntalteenottopatteri. Poistoilman ilmaislämpö hyödynnetään lämpöpumpun avulla rakennuksen lämmitysjärjestelmän paluuveden ja lämpimän käyttöveden esilämmityksessä. Poistoilman lisäksi voidaan hyödyntää myös lämpökaivoista kerättyä lämpöä.

Pitkä kokemus PILP-järjestelmistä

Retermia Oy on kotimainen perheyritys, joka on erikoistunut ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon. Meillä on pitkä kokemus myös asuinkerrostalojen poistoilman lämmöntalteenotosta. Ensimmäiset poistoilmalämpöpumppujärjestelmien (PILP) toimitukset ovat 1980-luvulta. Ruotsiin, etenkin Suur-Tukholman alueelle, olemme toimittaneet LTO-koneita asuinkerrostalojen ryhmäkorjaushankkeisiin 2000-luvun alusta lähtien.

Kohdekohtaisesti optimoidut laitetoimitukset

Retermian LTO-ratkaisut mitoitetaan aina kohdekohtaisesti. Näin saadaan optimoidut lämmönsiirtimet ja paras mahdollinen vuosihyötysuhde. LTO-laitteet voidaan sijoittaa sisätiloihin (puhallinhuoneeseen) tai vesikatolle.

Virtaviivainen, matala, rakenne

Matalat ja virtaviivaiset LTO-huippuimurit istuvat huomaamattomasti rakennuksen julkisivuun. Ne voidaan valmistaa asiakkaan haluamaan värisävyyn. LTO-huippuimurin asennus vesikatolle on nopeaa ja vaivatonta.

Rakenteeltaan matala LTO-huippuimuri istuu huomaamattomasti rakennuksen julkisivuun.
Kuvassa oleva laite on kohteesta As Oy Lapinniemen Kajuutta.
PILP-järjestelmän toteutus Smart Heating Oy. 

Säästöjä kustannuksissa ja vähemmän jätettä

Retermian kehittämä ja patentoima neulalämmönsiirtopinta toimii myös likaa keräävänä pintana. Lämmönsiirtokyky ei huoltovälin aikana heikkene, vaikka lämmönsiirrin likaantuu. Retermia-ratkaisussa ei tarvita erillisiä poistoilman suodattimia, jolloin säästetään suodatinkustannuksissa sekä puhaltimen sähkönkulutuksessa. Neulalämmönsiirtimellä on markkinoiden pienimmät ilmanvastukset, mikä myös pienentää puhallinkustannuksia muihin lämmöntalteenottokoneisiin nähden. 

Käyttökustannusvertailu - Retermia vs. tavanomainen LTO-laite

Poistoilmakoneiden SFP-lukujen määrittely: Retermia vs. tavanomainen
Retermia LTO-huippuimuri
Tavanomainen poistoilmakone
Kanaviston painehäviö, Pa
100
100
LTO-patterin painehäviö, Pa
25
150
Suodattimen painehäviö, Pa
35
Ilmamäärä, m3/s
0,5
0,5
Puhaltimen kokonaishyötysuhde
0,6
0,6
SFP, kW/m3/s
0,1
0,24
Poistoilmakoneiden käyttökustannusvertailu asuinkerrostalossa: Retermia vs. tavanomainen
Retermia poistoilmakone
Tavanomainen poistoilmakone
Sähkön hinta, €/MWh
125
125
Puhallinsähkön kulutus, MWh/v
0,5
1,0
Puhallinsähkön kustannus, €/v
57
130
LTO-huippuimurin puhdistuksen kustannus
Huoltokertojen määrä vuodessa
1
Huollon kesto (sisältää matka-ajan kohteelle), h/krt
2
Tuntikustannus, €
50
Vuotuinen huoltokustannus, €
100
0
Tavanomaisen poistoilmakoneen suodatinkustannukset
Poistoilmakoneen aukkonopeus mitoitusilmavirralla, m/s
1,50
592 x 490 x 520 koon EPM10 60% (M5)-suodattimia poistoilmakoneessa, kpl
1
Poistoilmasuodattimien vaihdon tarve, krt/v
2
592 x 490 x 520 koon EPM10 60% (M5)-suodattimen hinta, €
80
Huollon kesto (sisältää matka-ajan kohteelle), h/krt
1,5
Tuntikustannus, €
50
Vuotuinen suodatinkustannus, €
0
310
Vuotuiset käyttökustannukset, €
157
440
Elinkaari vuosina
20
20
Käyttökustannukset, €
3100
8800
Käyttökustannukset elinkaaren aikana
3140
8800 €
Vertailussa on oletettu ilmanvaihdon olevan jatkuvasti päällä 500 l/s ilmavirralla.
Taulukossa esitettyjen esimerkkihintojen ALV 0%.
Asuinkerrostalot

As Oy Vuorikilpi

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.