RETCARE OUT S

RETCARE OUT S on vesikattoasennusta varten valmistettu tuloilmakonesarja ilmamääräalueelle 1,5-6,0 m³/s.

RETCARE OUT S -tuloilmakone sijoitetaan rakennuksen vesikatolle tukitelineen päälle. Raittiin ilman otto tapahtuu imuosan ylä- ja alareunoilta. Näin tuulen paine ei pääse vaikuttamaan ilmanottoon tai tuloilmapuhaltimen toimintaan. 

Edut

  • Säästöjä asennuskustannuksissa. RETCARE OUT S -tuloilmakone on suunniteltu ja valmistettu sijoitettavaksi vesikatolle. Ilmanvaihtokonehuoneen rakentamiselta vältytään. Koneen rakenne on kompakti ja lämpöhäviöt vaipan yli on minimoitu.
  • Markkinoiden energiatehokkain. Hyvin pienten sisäisten vastusten ansiosta koneen SFP-luku on poikkeuksellisen alhainen: kanaviston painehäviöistä riippuen tyypillisesti 0,5-0,8 kW/m³/s. Koneen sisäinen painehäviö mitoitusilmavirralla, F7-tason suodatuksella ja ECO2018
    -lämpötilasuhdevaatimukset täyttävällä neulalämmönsiirtimellä on ainoastaan 250 Pa. Koneen sisäinen SFP-luku on 0,36 kW/m³/s mitoitusilmavirralla.
  • Helppo asentaa. Kone on helppo ja nopea asentaa sekä huoltoystävällinen.
  • Toimintavarma. Raittiin ilman otto tapahtuu imuosan ylä- ja alareunoilta eikä tuulen paine pääse vaikuttamaan ilmanottoon tai tuloilmapuhaltimen toimintaan. Siksi laite on erinomainen ratkaisu myös sääolosuhteiltaan vaativiin ilmanottoihin (kova tuuli, rankka vesisade, lumipyry)

Laitevalinta

RETCARE OUT S -tuloilmakoneesta on kolme eri konekokoa. Konekoko määräytyy ilmamäärän perusteella. Puhallinosassa on kaksi rinnakkaista AC- tai EC-moottorilla varustettua puhallinta. Projektikohtaisista mitoitusdokumenteista löytyvät laitteen tarkat tiedot.

RETCARE OUT S -koneen alustava valintataulukko
ilmamäärä l/s
leveys mm
pituus mm
korkeus mm
paino kg
1000-2000
2310
5250
850
n. 1400
2000-3000
2310
5450
850
n. 1500
3000-4500
2310
5450
1050
n. 1600

Rakenne ja toiminta

Lämmönsiirtiminä toimivat neulalämmönsiirtimet, joissa neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia.

Lämmönsiirtopinnat ja suodatinseinä on valmistettu U-kirjaimen muotoon, jolloin lämmönsiirtimien ja suodattimen otsapinta-ala kasvaa.

Kone koostuu kahdesta osasta, jotka liitetään toisiinsa työmaalla. Kiinnitysmekanismit sijaitsevat koneen ulkopuolella. Imuosassa on neulalämmönsiirtimet ja pääsuodatin. Pääsuodattimen suodatusluokka voidaan valita M5-F9 väliltä.

Suodatin on muovikehyksinen ja sen materiaali on ulkokäyttöön soveltuva. Suodattimet lukittuvat suodatinkohtaisella lukitusmekanismilla kiinnityskehystä vasten. Suodattimien vaihto tapahtuu ylhäältä käsin. Pääsuodatinta ennen sijaitsevat neulalämmönsiirtimet toimivat G3-tason esisuodattimina.

Puhallinosassa on sulkupelti, kaksi rinnakkaista puhallinta sekä äänenvaimennin. Tuloilman kanavaliitäntä on äänenvaimentimen kohdalla koneen alapohjassa. Puhallinosan komponenttien huolto tapahtuu sivusta avattavien huolto-ovien kautta.

Tuloilman kanavaliitäntä ja pattereiden liuoslaipat sijaitsevat koneen alapohjassa, säältä suojassa. Rungon eristeenä on käytetty polyuretaania.

Vaipan U-arvo on huomattavasti pienempi kuin sisäasenteisissa ilmanvaihtokoneissa.

Kone on varustettu antureilla ja puhaltimet turvakytkimillä.

Huolto

Ilmanvaihtokoneiden neulalämmönsiirtimet puhdistetaan imuroimalla ja korkeapainepesurilla.

Imuosa on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyhteellä. Puhallinosan sisävaippa on kuivapyyhittävissä.

Koneen ympärille, kolmelle sivulle, tulee asentaa hoitotasot huollon suorittamista varten. Koneen alapinnan ja vesikatteen väliin (50 mm irti vesikatteen pinnasta) asennetaan työmaalla tuulensuojalevyt.

RETCARE OUT S -tuloilmakoneen imuosa huoltokansi avattuna.
Ilmanotto-osan neulalämmönsiirtimien huolto ja suodattimien vaihto tapahtuu
päältä avattavan huoltokannen kautta.