RETCARE MODULAR

RETCARE MODULAR on sisäasenteinen, vaakamallinen, tulo- ja poistoilmakonesarja ilmamääräalueelle 0,5-12 m3/s.

RETCARE MODULAR on modulaarinen kone, jossa koneen toiminnot ovat vapaasti valittavissa. Se soveltuu esimerkiksi kohteisiin, joissa:

• LTO-järjestelmän neulalämmönsiirtimet halutaan sijoittaa ilmanvaihtokoneen yhteyteen
• poistoilmassa on poikkeuksellisen paljon pölyä ja poistoilmakoneen on tämän vuoksi oltava huollettavissa myös talvella (esim. leipomot)
• koneen toiminnot halutaan valita täysin vapaasti (esimerkiksi tuloilman suodatus halutaan toteuttaa kolmessa portaassa, tuloilmaan halutaan kostutus tms.)

RETCARE MODULAR, ilmamäärä alle 4000 l/s. LTO-patterin huolto päältä.

RETRCARE MODULAR, ilmamäärä yli 4000 l/s. LTO-patterin huolto huolto-osien kautta.

Edut

  • Markkinoiden energiatehokkain
  • Hyvin pienet sisäiset vastukset tarkoittavat poikkeuksellisen pientä SFP-lukua: tuloilmakoneen SFP-luku on tyypillisesti 0,5-0,8 kW/m3/s ja poistoilmakoneen 0,3-0,4 kW/m3/s.
  • Helppo asentaa. RETCARE IN S -kone on helposti haalattavissa asennuspaikalle ja nopea asentaa.
  • Toimintavarma ja huoltoystävällinen. Huolto on mahdollista suorittaa myös talvella. 

RETCARE MODULAR -tuloilmakone, jonka mitoitusilmavirtaama on 10 000 l/s.
Tämän koneen LTO-neulalämmönsiirtimien huolto tapahtuu
suodatinosan ja raitisilmakammion 
kautta.

Laitevalinta

RETCARE MODULAR -koneista löytyy useita eri konekokoja. Konekoko määräytyy ilmamäärän ja tarvittavan huoltotilan perusteella. Konevalinta suoritetaan projektikohtaisesti Retermian toimesta.

Koneessa voidaan käyttää EC-, AC-, tai PM-moottoreilla varustettuja puhaltimia. Projektikohtaisista mitoitusdokumenteista löytyvät laitteen tarkat tiedot.

Rakenne ja toiminta

Rungon eristeenä on käytetty mineraalivillaa (eristepaksuus 50 mm). Koneosat on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyhteillä. Koneen saa myös hygieniaversiona.

Kone voidaan toimittaa myös valmiiksi anturoituna ja puhallin voidaan varustaa turvakytkimellä. 

Lämmönsiirtiminä toimivat neulalämmönsiirtimet, joissa neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia.

Huolto

Ilmanvaihtokoneiden neulalämmönsiirtimet puhdistetaan imuroimalla ja korkeapainepesurilla.

Kaikki toiminto-osat ovat huollettavissa huoltoluukkujen kautta. Huollon suorittamista varten koneen huoltopuolella tulisi olla koneen leveyden verran vapaata tilaa.

Koneen ilmamäärän ollessa alle 4000 l/s neulalämmönsiirtimien huolto
tapahtuu yleensä 
päältä avattavan huoltokannen kautta. Tällöin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulisi olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa.

Ilmamäärän ollessa yli 4000 l/s neulalämmönsiirtimien huolto tapahtuu
huolto-osien kautta ja/tai hyödyntämällä koneen suodatin- yms. toiminto-osia.