IV-koneen osien järjestys ja liittämisperiaate

Retermia-neulalämmönsiirrin sijoitetaan ensimmäiseksi komponentiksi ilmanottopuolelle. Esilämmittävä ja esisuodattava neulalämmönsiirrin pitää pääsuodattimen kuivana ja estää ilmastointijärjestelmän käyttöhäiriöitä.

Perinteinen konesovitus, tulopuoli

Perinteisessä ilmanvaihtojärjestelmässä suodatin sijoitetaan tulokoneeseen lämmön talteenottopatterin eteen. Suodatin joutuu silloin kosketuksiin kylmän ja kostean ulkoilman ja lumen kanssa. Hygieniaongelman lisäksi kostea suodatin on jatkuvasti alttiina jäätymiselle. Jäätynyt tai luminen suodatin estää ilman läpivirtauksen.

RETERMIA-konesovitus, tulopuoli

Retermian kehittämä lämmön talteenottolaite voidaan ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta asentaa ilmastointijärjestelmään ennen suodatinta ja sulkupeltiä. Ilma on pääsuodattimelle tullessaan esilämmitetty ja esisuodatettu, jolloin suodatin ei kostu. Ilmastointijärjestelmä toimii lumipyryillä ja paukkupakkasillakin moitteettomasti eikä suodattimia tarvitse vaihtaa ennenaikaisesti.

RETCARE Modular koneeseen sijoitetun neulalämmönsiirtimen huolto voidaan suorittaa päältä avattavan kannen kautta, kun väliosan korkeus on alle 1300 mm ja kun neulalämmönsiirtimen päällä on vähintään 1300 mm vapaata tilaa huollon suorittamiseksi. Tällöin neulalämmönsiirtimen päällä ei voi viedä putkia, sähköarinoita tai muuta sellaista, mikä estäisi huoltokantta avautumasta.

LTOn huolto päältä avattavan kannen kautta (ilmamäärä alle 4000 l/s.

RETERMIA-konesovitus, LTO huolto-osilla

Huolto voidaan suorittaa myös neulalämmönsiirtimen molemmille puolille sijoitettavien, vähintään 900 mm syvien, huolto-osien kautta. Huolto-osat ovat samaa konekokoa kuin neulalämmönsiirtimen osa ja varustettu täysimittaisella huolto-ovella.