Valimot

Lämmön talteenottoa pölyisestä ja nokisesta ilmasta

Valimoissa ilmaan vapautuu paljon kuivaa jauhemaista pölyä ja nokea. Neulalämmönsiirtimet korroosiosuojapinnoitetaan ja laitteet sijoitetaan niin, että huolto on mahdollista tehdä tarvittaessa mihin vuodenaikaan tahansa tarvitsematta pysäyttää ilmanvaihtoa.

Tuotantolaitoksissa usein varaudutaan huoltamaan laitteet 2-4 kertaa vuodessa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että kerran tai kaksi kertaa vuodessa tehtävä huolto riittää Retermia-järjestelmälle.

ABB sähkömoottorien alumiiniosien valimo, Vaasa, 2016

Hankkeessa korvattiin tukkeutunut valimotilan poistoilman lamelli-LTO-poistopatteri neulalämmönsiirtimillä. Samalla uusittiin moottorien alumiiniosien valimotilaa palvelevat poistoilmapuhaltimet.

Liasta tukkeutuneet valimotilan lamelli-LTO-poistopatterit.

Vesikatolle rakennetiin ilmanvaihtokonehuone, jonne sijoitettiin uudet puhaltimet ja LTO-poistopatterit. Retermia LTO-poistopatteriseinät ja huoltokammiot ovat puhaltimien painepuolella.

Uudet puhaltimet ja LTO-poistopatterit sijaitsevat vesikatolle rakennetussa
uudessa ilmanvaihtokonehuoneessa

Uudet poistopuhaltimet. LTO-patteriseinät sijaitsevat
kuvan oikeanpuoleisen väliseinän takana.

Retermia LTO-ratkaisussa kaksi neulalämmönsiirtimistä koostuvaa patteriseinää sijoitettiin poistoilmakammioihin, jotta lämmönsiirtimet voidaan pestä myös talviaikaan, tuotannon käydessä. Lämmönsiirtopinta jaettiin kahteen peräkkäiseen lohkoon puhdistettavuuden helpottamiseksi.

LTO-neulalämmönsiirrinseinien sijoitusperiaate ilmanvaihtokonehuoneessa.