ULOSPUHALLUSKATOS

ULOSPUHALLUSKATOS on helposti rakennukseen lisättävissä oleva LTO-laite: se korvaa vanhan ulospuhallushajottajan. ULOSPUHALLUSKATOS sijoitetaan rakennuksen vesikatolle, rakenneaineisen tukipiipun tai tukirakenteen päälle. Ulospuhalluskatoksen huolto tapahtuu päältä avattavan huoltokannen kautta Ulospuhalluskatoksen kautta päästään nuohoamaan poistoilmakanavisto.

Ulospuhalluskatoksen sijoittaminen katolle.

Edut

  • Helppo lisätä olemassa olevan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään. Ulospuhalluskatos asennetaan vanhan ulospuhallushajottajan tilalle.
  • Puhaltimen lämmöntuotto saadaan hyödynnettyä LTO-järjestelmässä. Ulospuhalluskatos sijaitsee poistopuhaltimen painepuolella. Säästää tilaa ilmanvaihtokonehuoneessa ja mahdollistaa äänenvaimennuksen. Koska poistoilmapuhallin tai poistoilmakone sijaitsevat rakennuksen sisällä, puhaltimen painepuolelle voidaan tarvittaessa asentaa äänenvaimennin
  • Pieni ilmapuolen painehäviö. Tehokasta lämmön talteenottoa sähköä tuhlaamatta.
  • Lineaarinen lämmönsiirtokyky ilma- ja nestevirtauksen funktiona. Mahdollistaa usean, ilmamäärältään pienen, poistoilmakoneen lämmöntalteenoton yhdellä laitteella.

Koko, rakenne ja toiminta

ULOSPUHALLUSKATOKSEN ulkomitat määräytyvät ilmamäärän ja käytettävissä olevan tilan perusteella. LTO-laitteen tarkat tiedot löytyvät projektikohtaisista mitoitusdokumenteista.

Lämmönsiirtopinta on taivutettu U-­kirjaimen muotoon, mikä kasvattaa lämmönsiirtimen otsapinta-alaa. Neulapinta toimii G3-tason esisuodattimena.

Neulalämmönsiirtimen neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron tehostamiseksi. Ilma ohjataan neulalämmönsiirtimen lävitse. Neulaputken sisällä kulkeva neste jäähdyttää ilmaa.

ULOSPUHALLUSKATOS voidaan valmistaa myös värilliseen peltiin. Tarvittaessa neulalämmönsiirrin voidaan korroosiosuojapinnoittaa.

Alustava laitevalinta

Alla on taulukko alustavista ulkomitoista ja painoista, tilavarauksia varten. Myös muut kuin taulukossa esitetyt ulkomitat ovat mahdollisia. LTO-laitteen tarkat tiedot löytyvät projektikohtaisista mitoitusdokumenteista.

Ulospuhalluskatoksen ulkomitat
ilmamäärä l/s
leveys mm
pituus mm
korkeus mm
paino kg
300-650
1850
1850
350-600
100-200
650-1400
2000
2000
400-700
150-300
1400-2000
2100
2200
500-1000
200-500
2000-4000
2300
2550
700-1200
300-700

Huolto

Neulalämmönsiirtimet puhdistetaan imuroimalla ja korkeapainepesurilla.

ULOSPUHALLUSKATOKSEN huolto tapahtuu päältä avattavan huoltokannen kautta. LTO-laitteen kautta päästään nuohoamaan poistoilmakanavisto. Laite on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyhteillä.

Ulospuhalluskatos sijoitetaan rakennuksen vesikatolle rakenneaiheiseen
tukipiipun tai tukitelineen päälle. Ulospuhalluskatoksen huolto tapahtuu
päältä avattavan huoltokannen kautta.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.