Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Retermia Oy (jäljempänä tässä dokumentissa ”Yritys”)

Osoite: Paininpuuntie 17, 18100 HEINOLA

Sähköpostiosoite: retermia@retermia.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi: Markus Castrén

Sähköpostiosoite: markus.castren@retermia.fi

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Sivustolla vieraileva henkilö voi omalla päätöksellään ja suostumuksellaan jättää yhteydenottopyynnön verkkosivulla olevaa postituslistalle liittymislomaketta, yhteydenottolomaketta tai esimerkiksi mahdollista chat-palvelua käyttäen. Sen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi mutta rajaamatta yhteydenottopyyntö, tarjouspyyntö, asiakaspalvelun tukipyyntö tai muu Yritykseen liittyvä yhteydenotto. Käyttäjän syöttämät tiedot tallennetaan käyttäjän suostumuksella myös Yrityksen myynti- ja markkinointi käyttöön.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjältä tallennetaan kulloinkin pyydettävät, käyttäjän syöttämät tiedot, kuitenkin vähintään 
• sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään toistaiseksi.

Millainen on evästekäytäntömme?

Näissä evästekäytännöissä kuvaamme, miten käytämme sivustoilla evästeitä sekä muita vastaavia seuranta- ja kohdentamisteknologioita (jäljempänä yhteisesti evästeet). Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten ja milloin sivustoa käytetään. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa verkkosivujen käytettävyyttä sekä kohdentaa markkinointiviestejä sivustoilla vierailleille. Evästeiden käyttö perustuu käyttäjän suostumukseen. Jos et poista evästeitä käytöstä, olet hyväksynyt niiden käytön. Rekisterinpitäjä noudattaa suostumuksen pyytämisessä vallitsevaa ohjeistusta. Evästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä tarvittaessa uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Mitä evästeet ovat ja mitä tietoa kerätään?

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto.

Sivustolla on käytössä ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen evästeitä. Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi sivustoilla käytetään niin sanottujen kolmansien osapuolien, kuten mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden evästeitä. Vain evästeen asettanut palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen esimerkiksi käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle.

Sivustoilla evästeiden avulla kerätään tietoa esimerkiksi siitä,
• kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä
• millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty
• mistä verkko-osoitteesta verkkosivuston käyttäjät ovat saapuneet sivustolle
• millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet

Evästeet ja sivustojen palvelimet tallentavat automaattisesti sivustolla käyneiden käyttäjien tekemät sivupyynnöt. Tiedot sisältävät yleensä käyttäjän tekemän verkkopyynnön, pyynnön päivämäärän ja ajan, käyttäjän päätelaitteen IP-osoitteen sekä selaimen tyypin ja kielen.

Tiedot ovat sellaisessa muodossa, että niitä ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään ilman lisätietoja. Evästeiden avulla ei tallenneta esimerkiksi käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai kotiosoitetta.

Käytössä olevat evästeet

Miten evästeisiin voi vaikuttaa?

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön verkkosivuston evästeidenhallinta työkalulla, joka on näkyvissä sivuston alareunassa tai poistaa evästeet verkkoselaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää sivustoa.

Evästeiden käytön estäminen tai evästeiden poistaminen voi vaikuttaa sivustoilla aiemmin tehtyihin valintoihin, esimerkiksi poistaa kumppanin sivustolla asetetun markkinointiviestinnän kohdentamisen kieltoevästeen. Valinnat ovat selainkohtaisia, eli käyttäjän tulee tehdä haluamansa valinnat jokaisella selaimella erikseen.

Esimerkki evästeiden estämisestä selaimella. Muiden selainten osalta, tutustu selaimen ohjeisiin:

Google Chrome
• Avaa Google Chrome.
• Napsauta oikean yläkulman valikkoikonia ja valitse Asetukset.
• Napsauta Näytä lisäasetukset.
• Napsauta Tietosuoja-otsikon alla olevaa Sisältöasetukset-painiketta.
• Käännä pois päältä Evästeet-kohdan asetus ”Salli sivustojen tallentaa ja lukea evästetietoja (suositus).”

Mitä muita vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?

Sen lisäksi, että käyttäjällä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:
• tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• peruuttaa antamansa suostumus
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• pyytää antamiensa tietojen, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirtämistä järjestelmästä toiseen

Ensisijaisesti käyttäjä voi vaikuttaa käsittelyyn yllä mainituin tavoin muuttamalla evästeasetuksiaan. Halutessaan käyttäjä voi olla rekisterinpitäjään yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot ovat tämän dokumentin alussa. Lisäksi käyttäjä voi tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Mitä tietoja luovutetaan tai siirretään?

Yritys käyttää markkinointiviestinnän kohdentamisessa luotettavia kumppaneita ja mahdollistaa sen, että nämä kumppanit voivat kerätä sivustoilta tietoa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla markkinointiviestinnän kohdentamiseksi. Yrityksen käyttämillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy sivustojen käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain Yrityksen tarpeisiin. Yritys voi tässä yhteydessä siirtää käsittelemiään henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Yritys huolehtii sopimuksellisesti, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.