Skräddarsydda och optimerade lösningar
för värmeåtervinning och ventilation

Sagt om Retermia

Fördelarna med en Retermia-lösning

Tål smuts och
är lätt att tvätta

Nålvärmeväxlare är lämpliga för värmeåtervinning i professionella kök, bagerier, svetshaller och garage.

överlägsen
tillförlitlighet

Förhindrar att snö tränger in i ventilationssystemet. Huvudfiltret i tilluftsaggregatet förblir torrt och dess filtreringsklass konstant.

ultraekonomisk
vid höga luftflöden

Hög termisk verkningsgrad även vid låga utomhustemperaturer. RETCARE ventilationsmaskiner uppnår
0,5-0,7 kW/m3/s lägre SFP jämfört med konkurrerande luftbehandlingsaggregat med liknande funktioner.

LÄTT ATT INSTALLERA
I RENOVERINGSOBJEKT

VÅV-enheter kan placeras på en yttervägg eller på taket på en byggnad. Tack vare nålvärmeväxlarens låga tryckfall på luftsidan kan värmeåtervinning läggas till i befintliga luftbehandlingsenheter utan att luftflödet stryps.

Att arbeta med Retermia är ett nöje.
Tjänsten är professionell och faktabaserad, och kommunikationen är utmärkt. Frågor besvaras alltid.

I TLS6-projektet ligger huvudfokus på att skapa förutsättningar för affärstillväxt, digitalisering, lönsamhet och internationalisering.


I utvecklingsprojektet designas och upphandlas en ny produktionslinje för nålröret som används i nålvärmeväxlare, vilket möjliggör större tillverkningskapacitet, förbättrad driftsäkerhet och bättre kvalitet. Projektet investerar även i produktionsmaskiner.

I TLS6-projektet förbättras affärsverksamheten och kundorienterad service med hjälp av digitalisering.

TLS6-projektet utvecklar nya produkter som förbättrar funktionaliteten hos värmeåtervinningssystem.