Från batteritillverkaren till leverantör av
holistiska energibesparande lösningar

Historia

Retermia Oy grundades 1982. Utgångspunkten för att grunda företaget var en produktinnovation baserad på ett nålrör. Retermia var ett företag med ett fåtal personer när det bildades. Nu sysselsätter vi 20 personer direkt.

Samhällsansvar på Retermia

Ekologiskt hållbar utveckling

Våra produkter är pionjärer, och vi har varit en del av den gröna omställningen redan innan den blev mainstream. Våra miljövänliga produkter minskar kundens koldioxidavtryck. Vi föredrar lokala underleverantörer och våra produkter har en hög grad av inhemskt innehåll.

mänskligt välbefinnande

Vi erbjuder våra medarbetare flexibla arbetstider, attraktiva bonusar och omfattande företagshälsovård. Vi lägger stor vikt vid säkerheten på arbetsplatsen: vårt mål är noll olyckor. Vi donerar en del av vår vinst till utvalda välgörenhetsorganisationer.

stabil verksamhet

Vi strävar efter att vara lönsamma så att vi kan erbjuda stabila arbetstillfällen och utveckla vår verksamhet på lång sikt. Vi är en pålitlig partner för våra kunder och partners.

I TLS6-projektet ligger huvudfokus på att skapa förutsättningar för affärstillväxt, digitalisering, lönsamhet och internationalisering.


I utvecklingsprojektet designas och upphandlas en ny produktionslinje för nålröret som används i nålvärmeväxlare, vilket möjliggör större tillverkningskapacitet, förbättrad driftsäkerhet och bättre kvalitet. Projektet investerar även i produktionsmaskiner.

I TLS6-projektet förbättras affärsverksamheten och kundorienterad service med hjälp av digitalisering.

TLS6-projektet utvecklar nya produkter som förbättrar funktionaliteten hos värmeåtervinningssystem.