Läs våra kunders berättelser

Vi har byggt energieffektiva lösningar tillsammans med tusentals kunder och partners. Vi har lång erfarenhet av ventilation och värmeåtervinning för sjukhus, storkök, bostadshus och olika industriella, kommersiella och utbildningsrelaterade anläggningar.

Vi är specialiserade på

I TLS6-projektet ligger huvudfokus på att skapa förutsättningar för affärstillväxt, digitalisering, lönsamhet och internationalisering.


I utvecklingsprojektet designas och upphandlas en ny produktionslinje för nålröret som används i nålvärmeväxlare, vilket möjliggör större tillverkningskapacitet, förbättrad driftsäkerhet och bättre kvalitet. Projektet investerar även i produktionsmaskiner.

I TLS6-projektet förbättras affärsverksamheten och kundorienterad service med hjälp av digitalisering.

TLS6-projektet utvecklar nya produkter som förbättrar funktionaliteten hos värmeåtervinningssystem.