Nålvärmeväxlaren är den mest effektiva och utvecklade
vätska-luft-värmeväxlaren på marknaden

Vi möjliggör energibesparingar på ett tillförlitligt och
hygieniskt sätt, även under krävande förhållanden.
Det patenterade nålrör är hjärtat i alla våra produkter.

Nålvärmeväxlare

Nålvärmeväxlaren är den mest avancerade vätske-luft-värmeväxlaren på marknaden. Nålvärmeväxlare används i olika indirekta energisparsystem som både värme- och kylbatterier.

Luftbehandlingsaggregat

Energieffektiva RETCARE luftbehandlingsaggregat underlättar kundens utrymmeslösningar. Aggregaten är kompakta, men ändå underhållsvänliga och pålitliga.

RETERMIA Shuntgrupper

I våra skräddarsydda pumpgrupper är alla väsentliga komponenter redan monterade.

Service och tillbehör

Verktyg, tekniker och tillbehör för underhåll och installation av våra produkter.

Särskilda tillämpningar

Våra produkter kan anpassas helt efter kundens önskemål.

Livscykeltjänster

RETCARE Livscykelkonceptet kröner vår tjänst genom att säkerställa det högkvalitativa slutresultatet av energisparprojektet.

I TLS6-projektet ligger huvudfokus på att skapa förutsättningar för affärstillväxt, digitalisering, lönsamhet och internationalisering.


I utvecklingsprojektet designas och upphandlas en ny produktionslinje för nålröret som används i nålvärmeväxlare, vilket möjliggör större tillverkningskapacitet, förbättrad driftsäkerhet och bättre kvalitet. Projektet investerar även i produktionsmaskiner.

I TLS6-projektet förbättras affärsverksamheten och kundorienterad service med hjälp av digitalisering.

TLS6-projektet utvecklar nya produkter som förbättrar funktionaliteten hos värmeåtervinningssystem.