För konsulten

Vi betjänar konsulten
individuellt och flexibelt

Förutom högkvalitativa produkter har vårt företag årtionden av erfarenhet av ventilationslösningar
från allmän ventilation till krävande hygien- och industriventilation.

Vår dimensionering stöds av toppmoderna beräkningsverktyg, som vi använder för att utföra dimensionering, systemsimuleringar, beräkningar av energibesparingar och livscykeljämförelser.
Vi tillhandahåller även 3D-modeller av våra produkter samt styrdiagram och funktionsbeskrivningar av de olika lösningarna.

Vid behov kan vi skräddarsy våra produkter för att uppfylla dina behov:
vi lägger till en korrosions- eller hygienbeläggning, vi tillverkar en VÅV-fläkt med flera fläktar.
och vi kan tillverka produkter i speciella vikter och material eller i en specifik färg.

Vi genomför besiktningar av renoveringsplatser och underhållsutbildningar för våra kunder.
Vi finns också tillgängliga efter leverans och efter garantiperioden.
I RETCARE Livscykelprojekt ger vi stöd både i övervakningen av installationer på plats och i övervakningen av driften av de levererade systemen.

För VVS-konsulten

Vi gör en projektspecifik dimensionering av alla våra produkter, samt förslag på anslutningsschema, styrmetod, gruppering av luftbehandlingsaggregat osv. Tillsammans med kundens VVS-konsult går vi igenom det bästa placeringen av produkter, med hänsyn tagen till underhåll, montering på arbetsplatsen och andra liknande behov.

För arkitekten

Tack vare sin låga struktur och låga ljudnivå lämpar sig Retermias VÅV-system som värmeåtervinningssystem för värdefulla byggnader. Retermia-konceptet förbättrar byggnadens inomhusluftkvalitet och energieffektivitet utan att förändra det arkitektoniska utseendet.

Installationsprinciper och stöd för utrustning

Noggrant installationsarbete säkerställer att enheterna fungerar som planerat och att de eftersträvade energibesparingarna realiseras.

För automations- och elingenjör

Vi förser automations- och elingenjör med funktionsbeskrivningar och dimensioneringsdata av VÅV-enheter och modellstyrscheman av värmeåtervinningssystemet.

För övervakaren

Övervakarens viktiga uppgift är att säkerställa ett högkvalitativt genomförande av byggnadsarbetet. Vi har upprättat en checklista för installation av våra enheter för att underlätta övervakarens arbete.

Dokument för konsulten

I Retermias materialbank kan du förutom Retermia-videor hitta dokument för konsulten, installations- och underhållsanvisningar och andra publikationer.

I TLS6-projektet ligger huvudfokus på att skapa förutsättningar för affärstillväxt, digitalisering, lönsamhet och internationalisering.


I utvecklingsprojektet designas och upphandlas en ny produktionslinje för nålröret som används i nålvärmeväxlare, vilket möjliggör större tillverkningskapacitet, förbättrad driftsäkerhet och bättre kvalitet. Projektet investerar även i produktionsmaskiner.

I TLS6-projektet förbättras affärsverksamheten och kundorienterad service med hjälp av digitalisering.

TLS6-projektet utvecklar nya produkter som förbättrar funktionaliteten hos värmeåtervinningssystem.