Skräddarsydda värmeåtervinnings- och
ventilationslösningar för stora byggnader

Fem skäl att välja Retermia

Retermias nålvärmeväxlaren sparar energi pålitligt och hygieniskt, även under krävande förhållanden.
 
Våra rengöringsbara produkter är också lämpliga för
smutsiga miljöer som professionella kök och svetshallar.
 
Nålvärmeväxlare placerade i luftintaget förhindrar att snö och fukt tränger in i luftintaget och säkerställer problemfri ventilation under alla förhållanden.
 
Förutom hög termisk vekningsgrad sparar Retermias lösningar
fläkt- och pumpenergi och minskar filteravfall.
 
Våra produkter lämpar sig lika bra för nybyggnation som för renoveringsprojekt.
 
Vi betjänar våra kunder personligt och flexibelt. Vi gör projektspecifika produkt- och systemdimensionering samt annat material för planeraren.

Vårt livscykelkoncept stöder kunden under produktens hela livscykel

RETCARE Livscykelkoncept är Retermias sätt att säkerställa
ett högkvalitativt slutresultat för energisparprojektet.

Målet med vår experttjänst är
driftsäkerhet och minimering av totala kostnader under livscykeln.

Brett tillämpningsområde

Professionella kök

Sjukhus- och renrumsventilation

Underjordisk och klassificerad

Industri

Stora byggnader och infrastrukturbygge

Flerfamiljshus

Om oss

I TLS6-projektet ligger huvudfokus på att skapa förutsättningar för affärstillväxt, digitalisering, lönsamhet och internationalisering.


I utvecklingsprojektet designas och upphandlas en ny produktionslinje för nålröret som används i nålvärmeväxlare, vilket möjliggör större tillverkningskapacitet, förbättrad driftsäkerhet och bättre kvalitet. Projektet investerar även i produktionsmaskiner.

I TLS6-projektet förbättras affärsverksamheten och kundorienterad service med hjälp av digitalisering.

TLS6-projektet utvecklar nya produkter som förbättrar funktionaliteten hos värmeåtervinningssystem.