Suunnittelijalle

Palvelemme suunnittelijaa
yksilöllisesti ja joustavasti

Korkealaatuisten tuotteiden lisäksi yrityksestämme löytyy vuosikymmenten kokemus
niin yleisilmanvaihdon kuin haastavien hygienia- ja teollisuusilmanvaihdon ratkaisuista.

Suunnittelutyön apuna käytössämme on huipputason laskentatyökalut, joilla suoritamme laitemitoitukset, järjestelmäsimulaatioita, energiasäästölaskelmia ja elinkaarivertailuja.
Toimitamme tuotteistamme myös 3D-mallit sekä säätökaaviot ja toimintaselostukset eri ratkaisuista.

Tarvittaessa räätälöimme tuotteemme asiakastarpeeseen sopivaksi:
lisäämme korroosio- tai hygieniapinnoituksen, valmistamme usean puhaltimen LTO-huippuimurin
sekä toteutamme tuotteet erikoismitoilla ja -materiaaleilla tai tiettyyn värisävyyn.

Teemme kartoituskäyntejä saneerauskohteilla ja huollon koulutusta asiakkaillemme.
Olemme käytettävissä myös laitetoimituksen ja takuuajan jälkeen.
RETCARE Elinkaarihankkeissa annamme tukeamme niin työmaa-asennusten valvonnassa kuin toimitettujen järjestelmien käytön aikaisessa seurannassa.

LVI-suunnittelijalle

Teemme projektikohtaisen mitoituksen kaikista tuotteistamme sekä ehdotuksen kytkentäkaaviosta, ohjaustavasta, IV-koneiden ryhmittelystä jne. Käymme läpi yhdessä asiakkaan LVI-suunnittelijan kanssa parhaan lopputuloksen sijoituspaikan tuotteille ottaen huomioon huollon, haalauksen ja muut vastaavat tarpeet.

Arkkitehdille

Matalan rakenteensa ja alhaisen äänitasonsa ansiosta Retermian LTO-järjestelmä soveltuu arvorakennusten lämmöntalteenottojärjestelmäksi. Retermia-konseptilla parannetaan rakennuksen sisäilman laatua ja energiatehokkuutta arkkitehtonista ulkoasua muuttamatta.

Asennusperiaatteet ja laitteiden tuennat

Huolellinen asennustyö varmistaa, että laitteet toimivat suunnitellusti ja tavoiteltu energiansäästö toteutuu.

Automaatio- ja sähkösuunnittelijalle

Toimitamme automaatio- ja sähkösuunnittelijalle toimintaselostukset ja mitoitustiedot LTO-laitteista sekä mallisäätökaaviot lämmöntalteenottojärjestelmästä.

Valvojalle

Valvojan tärkeänä tehtävänä on varmistaa rakennustyön laadukas toteutus. Olemme laatineet tarkistuslistan laitteidemme asennuksesta valvojan työtä helpottamaan.

Dokumentteja suunnittelijalle

Retermian materiaalipankista löydät Retermia-videoiden lisäksi dokumentteja suunnittelijalle, Retermia News:it 2014-2020, asennus- ja huolto-ohjeet sekä muut julkaisut.