RETERMIA STANDARD

RETERMIA STANDARD -neulalämmönsiirrin (entiseltä nimeltään RETERMIA-RUNKOON) estää lumen ja kosteuden tunkeutumisen ilmanottokammioihin ja tuloilmakoneen suodattimiin.

RETERMIA STANDARD voidaan sijoittaa rakennuksen ulkoseinälle, ilmanvaihtokammioihin, ilmanvaihtokoneen yhteyteen tai kanavanosaksi. Neulapinta toimii G3-tason esisuodattimena.

Alla esimerkkejä yleisimmistä Retermia Standard lämmönsiirtimen sijoitusperiaatteista ilmanvaihtojärjestelmään. Lue lisää asennus- ja sijoitusperiaatteista.

  1. Päältä avattavalla huoltokannella varustettu Retermia Standard -neulalämmönsiirrin tai rinnakkaiset neulalämmönsiirtimet.
  2. Tulo- ja poistoilmakone/ -koneet
  3. Raitis- tai jäteilmakammio valaistuksella ja viemäröinnillä. Kammion pohjan tulee kestää huoltohenkilön kävelyä.
  1. Päällekkäisistä ja/tai rinnakkaisista Retermia-runkoon -neulalämmönsiirtimistä koostettu patteriseinä.
  2. Tulo- tai poistooilmakone/ -koneet
  3. Raitis- tai jäteilmakammio valaistuksella ja viemäröinnillä. Kammionpohjan tulee kestää huoltohenkilön kävelyä.

Edut

  • Estää lumen tunkeutumisen ilmanottokammioihin ja tuloilmakoneen suodattimiin. Voidaan asentaa rakennuksen ulkoseinälle tai raitisilmakammioon.
  • Ilmavirran suuruudella ei ole ylärajaa. Rinnakkaisista ja päällekkäisistä Retermia Standard -lämmönsiirtimistä voidaan kasata patteriseinä.
  • Pieni ilmapuolen painehäviö. Tehokasta lämmön talteenottoa sähköä tuhlaamatta.
  • Lineaarinen lämmönsiirtokyky ilma- ja nestevirtauksen funktiona. Usealle tulo- ja/tai poistoilmakoneelle on mahdollista toteuttaa yhteinen lämmöntalteenotto-, jäähdytys- tai lämmitysratkaisu.

Koko, rakenne ja toiminta

RETERMIA STANDARD voidaan mitoittaa vanhan ilmanotto- tai ulospuhallussäleikön leveys- ja korkeusmittoihin. Aaltomaisen muodon johdosta neulalämmönsiirtimen leveys on vähintään
1000 mm ja pituus tyypillisesti 900-1300 mm.

Neulalämmönsiirtimen neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron tehostamiseksi.

Ilma ohjataan neulalämmönsiirtimen lävitse, jolloin neulaputken sisällä kulkeva neste lämmittää tai jäähdyttää ilmaa. Lämmönsiirtopinnan aaltomainen muoto suurentaa lämmönsiirtimen otsapinta-alaa.

RETERMIA STANDARD voidaan korroosiosuojapinnoittaa. Runko voidaan valmistaa myös värilliseen peltiin. Laite on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyhteydellä.

Huolto

Neulalämmönsiirtimet puhdistetaan imuroimalla ja korkeapainepesurilla.

RETERMIA STANDARD huolletaan kohteesta riippuen joko:

a) päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neulalämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten tai

b) neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huoltotilojen kautta. Lue lisää asennusperiaatteista ja tuennoista.

Retermia Standard -patteriseinä Wärtsilä, Vaasa.

b) neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien, vähintään 900 mm pituisten, huoltotilojen kautta. Lue lisää asennusperiaatteista ja tuennoista.

Retermia Standard -patteriseinä Arlandan lentokentän tuloilmakammiossa.