RETCARE IN S

RETCARE IN S on energiatehokas sisäasenteinen tuloilmakonesarja ilmamääräalueelle 0,5-3 m³/s.

RETCARE IN S -tuloilmakone on kompakti ja tarvitsee minimaalisen lattiapinta-alan.

RETCARE IN S -tuloilmakoneen asennusperiaate, kun LTO on toteutettu ilmanottokatoksella.

RETCARE IN S -tuloilmakoneen asennusperiaate, kun LTO on toteutettu raitisilmakanavaan sijoitetulla Retermia Standard -neulalämmönsiirtimellä.

Edut

  • Pieni tilantarve. Esimerkiksi 1000 l/s ilmavirralla toimiva kone tarvitsee vain neliön verran lattiapinta-alaa.
  • Markkinoiden energiatehokkain. Hyvin pienet sisäiset vastukset tarkoittavat poikkeuksellisen pientä SFP-lukua: 0,5-0,8 kW/m³/s kanaviston sekä LTO- ja jäähdytyspatterien painehäviöstä riippuen.
  • Hiljainen. Useimmissa kohteissa ei tarvita erillistä konehuonetta.
  • Helppo asentaa. RETCARE IN S -kone on helposti haalattavissa asennuspaikalle ja nopea asentaa.
  • Toimintavarma ja huoltoystävällinen. Huolto on mahdollista suorittaa myös talvella.

Laitevalinta

RETCARE IN S -tuloilmakoneesta on useita eri konekokoja. Konekoko määräytyy ilmamäärän perusteella. Koneessa käytetään tyypillisesti EC-moottorilla varustettuja puhaltimia.

RETRCARE IN S -koneen alustava valintataulukko
ilmamäärä l/s
leveys mm
pituus mm
korkeus mm
paino kg
500-1200
1600
800
2200
n. 400
1000-1700
1600
1100
2200
n. 450
1400-2400
2200
1100
2300
n. 550
1800-3100
2200
1400
2300
n. 600

Rakenne ja toiminta

Kone koostuu kahdesta pystyosasta sekä pohjaosasta. Se voidaan haalata kolmessa osassa asennuspaikalle.

Ilman virtaussuunnassa ensimmäisessä pystyosassa ovat sulkupelti-, suodatus- ja lämmitystoiminnot. Pääsuodattimen suodatusluokka voidaan valita M5-F9 väliltä.

Suodatinta ennen sijaitsevat neulalämmönsiirtimet toimivat myös G3-tason esisuodattimina. Toisessa pystyosassa ovat puhallin- ja äänenvaimennustoiminnot. Konejalustalla varustetussa pohjaosassa on pesuvesiallas ja viemäröintiyhde. Pohjaosassa tuloilma siirtyy pystyosasta toiseen.

Lämmönsiirtiminä toimivat neulalämmönsiirtimet, joissa neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Lämmöntalteenotto- ja jäähdytyspatterit sijaitsevat koneen ulkopuolella: vesikatolla, ulkoseinässä, ilmakammiossa tai kanavassa.

Kone on varustettu antureilla ja puhallin turvakytkimillä. Rungon eristeenä on käytetty mineraalivillaa (eristepaksuus 50 mm).

Koneen kätisyyttä voidaan muuttaa työmaalla vaihtamalla pystyosien keskinäistä paikkaa.

Raitis- ja tuloilman kanavalähdöt sijaitsevat koneen päällä ja lämmityspatterin putkiyhteet koneen takana. Liuoskytkentöjä varten koneen ja seinän väliin tulisi jäädä riittävä (vähintään 200 mm) kytkentätila.

Huolto

Ilmanvaihtokoneiden neulalämmönsiirtimet puhdistetaan imuroimalla ja korkeapainepesurilla.

Koneen huolto tapahtuu koneen etupuolelta. Kaikki toiminto-osat ovat huollettavissa huoltoluukkujen kautta. Huollon suorittamista varten koneen huoltopuolella tulisi olla vähintään koneen pituuden verran vapaata tilaa.

RETCARE IN S -tuloilmakoneen huolto tapahtuu koneen edestä.
Koneen kätisyyttä voidaan muuttaa työmaalla.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.