RETCARE IN E

RETCARE IN E on sisäasenteinen kompakti poistoilmakonesarja ilmamääräalueelle 0,5-4m³/s. Modulaarinen kone sisältää tyypillisesti LTO-, äänenvaimennin- ja puhallintoiminnot. Toimintojen määrä voidaan vapaasti valita.

RETCARE IN E soveltuu esimerkiksi kohteisiin, joissa:

  • vesikatto ei kanna LTO-huippuimurin painoa
  • vesikatto on huollon kannalta haastava (jyrkkä harjakatto)
  • vesikatto on arkkitehtonisesti suojeltu
  • poistoilmassa on poikkeuksellisen paljon pölyä ja koneen on oltava tämän vuoksi huollettavissa myös talvella (esim. leipomot)

Edut

  • Pieni tilantarve. RETCARE IN E -poistoilmakone on kompakti ja tarvitsee minimaalisen lattiapinta-alan. Koneen äänitaso on matala: useimmissa kohteissa ei tarvita erillistä konehuonetta.
  • Markkinoiden energiatehokkain. RETCARE IN E -poistoilmakoneen hyvin pienten sisäisten vastusten johdosta koneen SFP-luku on poikkeuksellisen pieni: tyypillisesti 0,2-0,4 kW/m³/s.
  • Helppo asentaa. RETCARE IN E -kone on helposti haalattavissa asennuspaikalle ja nopea asentaa.
  • Toimintavarma ja huoltoystävällinen. Huolto on mahdollista suorittaa myös talvella.

Laitevalinta

RETCARE IN E -poistoilmakoneesta on useita eri konekokoja. Koneen ulkomitat määräytyvät käytettävissä olevan tilan, valitun konekoon ja toiminto-osien lukumäärän perusteella. Ilmavirta-alueelle 500-2000 l/s mitoitettu kone voidaan sijoittaa tilaan, jonka leveys ja korkeus on n. 2 m ja pituus LTO-patterin koosta riippuen noin 2,5-3,5 m.

Kone voidaan haalata osissa asennuspaikalle. Ilmavirta-alueelle 500-2000 l/s mitoitettu kone on tyypillisesti haalattavissa 900 mm leveiden oviaukkojen kautta konehuoneeseen.

Koneessa käytetään tyypillisesti EC-moottorilla varustettuja puhaltimia. Projektikohtaisista mitoitusdokumenteista löytyvät laitteen tarkat tiedot.

Rakenne ja toiminta

Kone on varustettu antureilla ja puhaltimet turvakytkimillä. Lämmönsiirtiminä toimivat neulalämmönsiirtimet, joissa neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia.

Poistoilman kanavalähtö sijaitsee koneen päädyssä ja jäteilman kanavalähtö koneen päällä. Rungon eristeenä on käytetty mineraalivillaa (eristepaksuus 50 mm).

Huolto

Ilmanvaihtokoneiden neulalämmönsiirtimet puhdistetaan imuroimalla ja korkeapainepesurilla.

Kaikki toiminto-osat ovat huollettavissa huoltoluukkujen kautta. LTO-neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu yleensä päältä avattavan huoltokannen kautta. Muiden toiminto-osien huolto tapahtuu tyypillisesti osan sivussa olevan huoltoluukun kautta. Huollon suorittamista varten koneen huoltopuolella tulisi olla koneen leveyden verran vapaata tilaa.

Koneosat on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyhteillä.

RETCARE IN E-poistoilmakoneen toiminto-osien huolto tapahtuu
osan sivulla tai päällä sijaitsevien huoltoluukkujen kautta.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.