OYS-Ravintokeskus

Oulun yliopistollisessa sairaalassa ymmärretään ilmanvaihdon ratkaiseva ja tärkeä rooli sisäilmaongelmien estämisessä. Tuloilman on sairaalan kaikissa tiloissa oltava ehdottomasti puhdasta ja tämä edellyttää pääsuodattimien suodatuskyvyn säilymistä kaikissa olosuhteissa – kesällä ja talvella.

Energiatehokkuuden lisäksi parani tulo- ja sisäilman laatu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaalainsinööri Juhani Kettunen on erittäin tyytyväinen Retermia-järjestelmästä saatuihin kokemuksiin ja hyötyihin. Kettunen vastaa sairaalan LVI-laitteiden ja järjestelmien kunnossa- ja ylläpidosta. Hänellä on asiantuntijan rooli LVI-järjestelmien rakentamisessa sekä erilaisissa automaatiosovelluksissa.

”Meidän ensisijainen tavoitteemme on säilyttää kaikissa yksiköissämme ympärivuotinen hyvälaatuinen sisäilma. Jokainen ymmärtää, että erityisesti sairaalayhteisössä tämä on eräs keskeisistä tavoitteista, joista ei voi tinkiä.”

”Olemme voineet todeta, että Ravintokeskuksessa tämä tavoite on toteutunut erinomaisesti. Retermia-järjestelmällä olemme selvästi pystyneet parantamaan tulo- ja sisäilman laatua”, kertoo Kettunen.

OYS:ssa ei ole koettu esimerkiksi lumesta ja ulkoilman kosteudesta aiheutuvia käyttöhäiriöitä, märkiä tuloilmasuodattimia, lumen tukkimia sulkupeltejä tai jäätyneitä ulkosäleikköjä.

Myös huollon helppous on ollut merkillepantavaa.

Lisäarvoa lämmön talteenotosta

”Retermia-järjestelmään tuo lisäarvoa mm. se, että sama laite hoitaa kesäisin tuloilman esisuodatuksen ja jäähdytyksen sekä talvisin esisuodatuksen ja lämmön talteenoton”, sanoo Kettunen.

Ravintokeskuksen keittiön poistoilmasta lämpö otetaan talteen LTO-huippuimureiden avulla. Tulopuolella neulalämmönsiirtimet sijoitettiin ulkosäleikön tilalle.

Hän kiittää myös Retermia-järjestelmän hinta-laatusuhdetta ja pitää Retermia-järjestelmää erittäin kilpailukyisenä tuotteena.

"Tähän astisen kokemuksen perusteella voimme lämpimästi suositella Retermia-järjestelmää, mikäli on ongelmia ympärivuotisen hyvälaatuisen sisäilman säilyttämisessä."