Suuret rakennukset ja infrarakentaminen

Suuret ilmavirrat, paljon potentiaalia


Suurten kiinteistöjen ilmastoinnissa tarvittavat ilmavirrat ovat poikkeuksetta suuria. Näin ollen myös energiansäästöpotentiaali on suuri.

Muutosjoustavuus korostuu

Haasteena kookkaissa kiinteistöissä ovat jatkuvat muutostyöt käyttäjien tai käyttäjien tarpeiden vaihtuessa. Ilmastointijärjestelmiä joudutaan remonttien yhteydessä yleensä muokkaamaan tai lisäämään.

Retermia-lämmöntalteenottojärjestelmä on erittäin muutosjoustava. Lämmöntalteenotto voidaan tehdä joko tulo- ja poistokonekohtaisesti tai usealle tulo- ja poistokoneelle voidaan suunnitella yhteinen,
ns. konehuonekohtainen, LTO-ratkaisu. Lämmöntalteenotto voidaan toteuttaa sekä hajautettuun että keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään. Poistoilman laadusta riippumatta sen lämpö voidaan ottaa talteen.

Retermia-järjestelmä on yhtä helppo toteuttaa vanhoihin rakennuksiin kuin uudisrakennuksiinkin. Saneerauskohteissa ilmanvaihdon muutossuunnittelu voidaan tehdä ilmanvaihdon ehdoilla: joustava lämmöntalteenotto sopeutuu erilaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Vain suuret rakennukset

Arlanda, Tukholma