Sairaala- ja hygieniailmanvaihto

Vaativa hygieniailmanvaihto

Hygieniailmanvaihdon sovelluksissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä lääke- ja elintarviketeollisuuden tuotantotiloissa, ilmanvaihdolta vaaditaan paljon sekä määrällisesti että laadullisesti.

Tuloilman on oltava ensinnäkin ehdottoman puhdasta ja tämä edellyttää pääsuodattimien suodatuskyvyn säilymistä kaikissa olosuhteissa – kesällä ja talvella.

Taudinaiheuttajien leviäminen on estettävä. Lyhytaikaistakaan painesuhteiden muutosta tai muuta häiriötä ilmanvaihdon toiminnassa ei siis voida sallia.

Ilmamäärät ovat suuria ja ilmanvaihto on lähes jatkuvasti päällä. Elinkaaren aikaiset käyttökustannukset ovat tyypillisesti 8–10-kertaiset verrattuna ilmanvaihtojärjestelmän hankintakustannuksiin. Käyttökustannuksiin vaikuttavat merkittävästi paitsi lämmityskustannukset, myös puhallin- ja pumppaussähkön kulutus.

Käyttökustannukset kuriin sähkötehokkaalla lämmön talteenotolla

Retermian lämmöntalteenottojärjestelmillä on korkea lämmöntalteenoton lämpötilasuhde: n. 70–80 % LTO-järjestelmän mitoituksesta riippuen. Huipunleikkauskyvyltään Retermian LTO-järjestelmä on markkinoiden paras. Tämä pienentää tilausvesivirtamaa ja alentaa vuotuisia kaukolämmön perusmaksuja.

Neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö (virtausvastus) on markkinoilla olevista lämmönsiirtimistä pienin. Retermia-järjestelmässä ei tarvita erillistä tuloilman esisuodatinta tai poistopuolen suodattimia, mikä edelleen pienentää ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutusta.

Puhallin- ja pumppaussähköä kuluu tyypillisesti 30–35 % vähemmän kuin kilpailevissa ratkaisuissa. Puhallinsähkönkulutusta kuvaava SFP-luku on tyypillisesti 0,5 kW pienempi. Myös suodatinkustannukset ovat merkittävästi pienemmät.

Teemme mielellämme projektikohtaisen laskelman saavutetuista käyttökustannussäästöistä. Laskentaparametrit, kuten energian hinta, ilmamäärät ja ilmanvaihdon käyntiaika, sovitaan tilaajan kanssa yhdessä.

Neulalämmönsiirtimet estävät tuloilman suodattimien kostumisen ja tukkeutumisen lumesta.

Neulalämmönsiirrin toimii tuloilmapuolella ns. LTO-esisuodattimena esilämmittäen ja kuivattaen ulkoilmaa. Pääsuodatin pysyy tämän ansiosta kuivana kaikissa sääoloissa. Lisäksi neulalämmönsiirtimet voidaan tarvittaessa pinnoittaa home- ja hiivakasvustoa estävällä hygieniapinnoitteella.

Sairaala-alue sijaitsee mäellä. Täällä oli toistuvasti ongelmana, että pakkasjakson jälkeen ilman lauhtuessa säleiköt jäätyvät umpeen ilmassa olevan kosteuden seurauksena. Ja kun ilmanotot jäätyvät umpeen, painesuhteet sisätiloissa menevät aivan sekaisin. Retermian ratkaisu, jossa on neulaputkipatteri ilmanotossa, on todettu ainoaksi toimivaksi ratkaisuksi.

Elinkaarikonsepti ja -rahoitus tilaajan tukena

RETCARE Elinkaarirahoitus helpottaa elinkaarikustannusperusteista päätöksentekoa suurissa hankkeissa, joissa laitehankinnoille on asetettu kattohinta.

Elinkaarirahoituksessa saavutetuilla käyttökustannussäästöillä pienennetään Retermia-laitteiden hankintahintaa.

Tarjoamme asiakkaillemme sairaalailmanvaihdon hankkeisiin veloituksetta myös RETCARE Elinkaarikonseptin.

RETCARE Elinkaarikonseptissa varmistetaan Retermian tarjoaman asiantuntijapalvelun avulla suunnitellun energiansäästön toteutuminen ja hankkeen eteneminen hyvässä hengessä.

RETCARE Elinkaarikonsepti sekä RETCARE Elinkaarirahoitus sopivat hienosti myös allianssi- ja elinkaarimalleilla toteutettuihin rakennushankkeisiin.

Listaa vain sairaalat

OYS-Ravintokeskus

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)

Keski-Pohjanmaan terveyskeskus

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.