Ammattikeittiöt

Ammattikeittiöissä syntyy paljon talteen otettavaa lämpöä

Keittiöissä vaaditaan suuria poistoilmamääriä: keittiöprosesseissa syntyvä konvektiolämpövirtaus ja ruuanlaittoprosesseissa syntyvät, terveydelle vahingolliset, päästöt on saatava siepattua poistoilmalaitteisiin, jotta ne eivät päätyisi oleskeluvyöhykkeelle tai muualle rakennukseen.

Keittiöiden energiankulutus pinta-alaa kohden on poikkeuksellisen suuri, mikä johtuu osaksi juuri suuresta ilmanvaihtotarpeesta. Oikein toteutetulla lämmön talteenotolla voidaan säästää merkittävästi energiaa.

Rasvainen poistoilma lämmöntalteenoton haasteena

Nykyaikaiset suodatustekniikat pienentävät kanavistoon kertyvän lian määrää ja edistävät paloturvallisuutta. UV- ja otsonointitekniikoilla rasvamolekyylit saadaan muutettua jauhemaiseen muotoon, jolloin ne eivät tartu kanavistoon.

Jauhemainen rasva kuitenkin tukkii nopeasti perinteisten patterien eteen asennettavat pussisuodattimet. Suodattimia tarvitsee vaihtaa taajaan, jopa kerran viikossa, mikä lisää käyttökustannuksia.

Käyttökokemusten mukaan nykyaikaiset suodatustekniikat eivät poista kaikkea rasvaa. Erityisesti höyryn muodossa olevaa rasvaa jää ilmaan, josta se kondensoituu lämmönsiirtopintaan.

Keittiön LTO-laitteen tulee sietää likaantumista

Ammattikeittiön tai ravintolan lämmöntalteenottolaitteen on ennen kaikkea kyettävä toimimaan moitteettomasti, vaikka sen pintaan kertyykin rasvaa huoltovälien aikana. Ensiarvoisen tärkeää on myös, että LTO-laite on helposti pestävissä.

Tavanomainen LTO-patteri sietää huonosti likaantumista: sen lämmönsiirtokyky heikkenee, painehäviö kasvaa jyrkästi ja poistoilmavirta kuristuu huoltovälien aikana.

Keittiötilojen poistoilmassa on suuri lämpösisältö: poistoilman lämpötila on 10-15 ºC korkeampi kuin tuloilman sisäänpuhalluslämpötila. Kaikki tuloilman lämmitykseen hyödynnettävissä oleva poistoilman lämpö saadaan talteen alle 70 % lämpötilasuhteella.

LTO-laitteen lämpötilasuhteen kasvattaminen yli 70 prosentin ei siis keittiöissä ole mielekästä, vaan johtaa ainoastaan suurempiin käyttökustannuksiin: kooltaan suuremman LTO-laitteen korkeampi painehäviö lisää turhaan puhaltimen sähkönkulutusta ja laitteen tilantarvetta sekä vaikeuttaa puhdistusta.

Paloturvallinen Retermia-järjestelmä toimii tehokkaasti haastavimmissakin kohteissa​

Ei tukkeudu rasvaisesta ilmasta.
Retermia-järjestelmässä poistoilmavirrat pysyvät muuttumattomina, vaikka lämmönsiirrin likaantuu. Neulalämmönsiirtimen lämmönsiirtokyky pysyy lähes vakiona koko huoltovälin ajan.

Helppo pestä.
Laitteet on varustettu huoltokansilla, vesitiiviillä pohjavadilla sekä useilla pesu- ja kondenssivesiviemäreillä. Kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä) tapahtuva huolto riittää. Huoltoon tarvittavat laitteet sisältyvät Retermian laitetoimitukseen.

Helppo asentaa ja paloturvallinen.
Poistopuolen lämmöntalteenottolaite, LTO-huippuimuri, sijoitetaan katolle, eikä erillistä palo-osastoitua poistoilmakonehuonetta tarvita. Lyhyt poistoilmakanavisto on helppo puhdistaa ja tasapainottaa sekä edullinen asentaa. Poistoilmakanavisto päästään nuohoamaan Retermian LTO-huippuimurin kautta kippaamalla poistoilmapuhallin sivuun.

Tehokasta lämmönsäästöä sähköä tuhlaamatta.
Retermia-järjestelmillä on korkea tuloilman vuosihyötysuhde ja nopea takaisinmaksuaika. Pienen ilmapuolen painehäviön ansiosta sähkönkulutus on minimaalista.

Käyttökustannuksissa jopa kymmenkertainen ero

Pieni SFP-luku ja suodatinkustannusten säästö johtavat kahdenkymmenen vuoden elinkaaren aikana mittaviin säästöihin käyttökustannuksissa.

Poistoilmakoneiden SFP-lukujen määrittely: Retermia vs. tavanomainen
Retermian LTO-huippuimuri
Tavanomainen poistoilmakone,
normaali mitoitus
Tavanomainen poistoilmakone,
väljä
mitoitus
Kanaviston painehäviö, Pa
100
100
100
LTO-patterin painehäviö, Pa
40
150
100
Suodattimen painehäviö keskimäärin, Pa
150
100
Ilmamäärä, m3/s
1
1
1
Puhaltimen kokonaishyötysuhde
0,6
0,6
0,6
SFP, kW/m3/s
0,23
0,42
0,33
Poistoilmakoneiden käyttökustannusvertailu ammattikeittiössä: Retermia vs. tavanomainen
Retermian LTO-huippuimuri
Tavanomainen poistoilmakone,
normaali mitoitus
Tavanomainen poistoilmakone,
väljä
mitoitus
Sähkön hinta. €/Mwh
125
125
125
Puhallinsähkön kulutus, MWh/v
2,0
3,7
2,9
Puhallinsähkön kustannus, €/h
256
456
365
LTO-huippuimurin puhdistuksen kustannus
Huoltokertojen lukumäärä
2
Huollon kesto, h
2
Tuntikustannus, €
50
Vuotuinen huoltokustannus, €
200
0
0
Tavanomaisen poistoilmakoneen suodatinkustannukset
Poistoilmakoneen aukkonopeus mitoitusilmavirralla, m/s
1,70
1,30
592×592 EPM1060% (F7)-suodattimia poistoilmakoneessa, kpl
1,5
2
Poistoilmasuodattimen vaihdon tarve, krt/v
35
26
592×592 EPM1060% (F7)-suodattimen hinta, €/kpl
65
65
Suodattimen vaihto, sis. suodattimen hävityksen, €/krt
15
15
Suodatinkustannukset, €
0
4200
4160
Vuotuiset käyttökustannukset
456
4656
4525
Elinkaari vuosina
20
20
20
Käyttökustannukset elinkaaren aikana, €
9110
93125
90500
Vertailussa on oletettu ilmanvaihdon olevan jatkuvasti päällä. Taulukossa esitettyjen esimerkkihintojen ALV 0%.

”Laite on todettu hyväksi ja helppokäyttöiseksi verrattuna kilpailijoihin. Se soveltuu ankariin olosuhteisiin sekä kestää rasvaista ja kuumaa ilmaa. Voin suositella ehdottomasti Retermiaa ammattikeittiön ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon.”

Listaa vain ammattikeittiöt

OYS-Ravintokeskus

Burger King-ravintolat

McDonald’s-ravintolat

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.