Neulapinta toimii G3-tason karkeasuodattimena

Neulalämmönsiirtimiä käytetään pääasiallisesti nestekiertoisissa, epäsuorissa rekuperatiivisissa, lämmöntalteenottojärjestelmissä, joissa poistoilman lämpöä siirretään tuloilmaan. LTO-järjestelmän tulopuolen neulalämmönsiirrin toimii tarvittaessa myös jäähdytyspatterina.

RETERMIA STANDARD valitaan, jos ilmanotto tai ulospuhallus sijaitsee rakennuksen ulkoseinällä. Ilmanottoon asennettaessa laite korvaa samalla lumisäleikön ja lumisiepparin. Se toimii yhtä aikaa tehokkaana lämmönsiirtimenä, ilmanottolaitteena ja lämpimänä karkeana esisuodattimena ilmalle, ja sitä voidaan käyttää myös jäähdytyspatterina. Retermia Standard voidaan sijoittaa myös kammioon tai konehuoneeseen. Suurille ilmavirtaamille voidaan rakentaa useasta Retermia Standard -moduulista koostuva patteriseinä.

ILMANOTTOKATOS valitaan tuloilmapuolen lämmönsiirtimeksi ilmanoton sijaitessa vesikatolla. Ilmanottokatos on samalla kertaa sekä tehokas lämmönsiirrin että lämmin, karkea esisuodatin ilmalle.

Jos ilman ulospuhallus sijaitsee vesikatolla, mutta poistopuhallin sijaitsee kanavassa tai poistoilmakoneessa, tuotteeksi valitaan ULOSPUHALLUSKATOS.

ERIKOISSOVELLUKSET ovat mahdollisia: tuotteet voidaan räätälöidä täysin asiakkaan toiveiden mukaisesti.

ILMANOTTOKATOS

ULOSPUHALLUSKATOS

RETERMIA STANDARD