McDonald’s-ravintolat

Retermia on toimittanut lämmöntalteenottolaitteita McDonald’s-ravintoloihin vuodesta 2010 alkaen. McDonald’s ravintoloista suurin osa on auki 24/7 eli talotekniikka ja ilmanvaihtolaitteet ovat todella kovalla käytöllä.

Rasvainen poistoilma lämmöntalteenoton haasteena

Ravintolan lämmöntalteenottolaitteen on ennen kaikkea kyettävä toimimaan moitteettomasti, vaikka sen pintaan kertyykin rasvaa huoltovälien aikana. Ensiarvoisen tärkeää on myös, että LTO-laite on helposti pestävissä.

Lika kertyy ohueksi kalvoksi neulan pintaan, josta se on helposti puhdistettavissa.

Neulalämmönsiirrin kestää ankariakin olosuhteita

McDonald’s Finland:in rakennuttajapäällikön Jaakko Peljon mukaan Retermian laitteet ovat kestäneet hyvin ravintoloiden olosuhteissa. Investoinnin taloudellinen takaisinmaksuaika on ollut käytännössä noin viisi vuotta. Peljo toteaa neulalämmönsiirtimen hyväksi ja helppokäyttöiseksi verrattuna kilpaileviin ratkaisuihin: se soveltuu ankariin olosuhteisiin sekä kestää rasvaista ja kuumaa ilmaa.

"Voin suositella ehdottomasti Retermiaa ammattikeittiön ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon."

Suuri liankeräyskyky

Neulaputkista koostuva lämpöpinta pystyy keräämään suuren määrän likaa ilmapuolen painehäviön merkittävästi kasvamatta tai lämmönsiirtokyvyn heikkenemättä. Lähikuva McDonald’s-ravintolan LTO-huippuimurista näyttää, kuinka rasva kertyy ohueksi kalvoksi neularivan ympärille. 

Lämmönsiirtopinnan likaantuessa neularivan ulkopinta-ala kasvaa, mikä kompensoi lian aiheuttaman eristysvaikutuksen lämmönsiirrossa.

Helppo pestä

Retermian LTO-laitteet on helppo pestä: Ne on varustettu huoltokansilla, vesitiiviillä pohjavadilla sekä useilla pesu- ja kondenssivesiviemäreillä.  LTO-huippuimurin sisällä on tila huoltohenkilölle ja pohjavati kestää huoltohenkilön painon. Poistoilmakanavisto päästään nuohoamaan LTO-huippuimurin kautta kippaamalla poistopuhallin sivuun.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.