Materiaalipankki

Neulalämmönsiirtimen ominaisuuksia, niiden fysikaalista perusteita ja mitä etuja neulalämmönsiirtimillä saavutetaan lämmönsiirrossa ja lämmöntalteenotossa.

Retermia Oy:n historiikki, yrityksen arvot, visio ja missio.

Retermian referenssejä

Retermian teknologialla toteutetaan ilmanvaihdon lämmöntalteenotto- ja jäähdytysratkaisu joka palvelee useaa ilmanvaihtokonetta.

KYS:n ja Retermia Oy:n pitkäaikainen yhteistyö

RETCARE – tilantarpeeltaan pienin, energiatehokkuudeltaan ylivoimainen ilmanvaihtoratkaisu

Retermia Oy

Tulopuolen neulalämmonsiirtimen huolto

LTO-huippuimurin huolto