Materiaalipankki

Neulalämmönsiirtimen ominaisuuksia, niiden fysikaalista perusteita ja mitä etuja neulalämmönsiirtimillä saavutetaan lämmönsiirrossa ja lämmöntalteenotossa.

Retermia Oy:n historiikki, yrityksen arvot, visio ja missio.

Retermiasta sanottua

Retermian teknologialla toteutetaan ilmanvaihdon lämmöntalteenotto- ja jäähdytysratkaisu joka palvelee useaa ilmanvaihtokonetta.

KYS:n ja Retermia Oy:n pitkäaikainen yhteistyö

RETCARE – tilantarpeeltaan pienin, energiatehokkuudeltaan ylivoimainen ilmanvaihtoratkaisu

Retermia Oy

Tulopuolen neulalämmonsiirtimen huolto

LTO-huippuimurin huolto

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.