Maalaamot ja räjähdysvaaralliset tilat

Lämmöntalteenotto maalaamoissa ja räjähdysvaarallisissa tiloissa

Maalaamoiden erityispiirteenä on poistoilman sisältämät liuotinhöyryt ja maalisumu.

Maalaustilan imuseiniin on asennettava suodattimet, jotka estävät maalisumun siirtymisen poistoilmakanavaan. Maalisumun vuoksi on korroosiosuojatun neulalämmönsiirtimen eteen asennettava karkeasuodatin estämään lämmönsiirtimen tukkeutuminen. Tarvittaessa lämmönsiirtopintojen puhdistuksessa voidaan käyttää liuottimia.

Poistopuhaltimet valitaan usein siten, että moottori on ilmavirran ulkopuolella.

Räjähdysvaarallisissa, ns. ATEX-luokitelluissa, tiloissa voidaan käyttää vesikatolle asennettavaa RETCARE OUT E -poistoilmakonetta, jonka poistopuhaltimena on tehdasvalmisteinen ATEX-huippuimuri.

ABB sähkömoottorien maalaamo, Vaasa, 2023

Hankkeessa lisättiin lämmöntalteenotto EE-rakennuksen maalaamotilan (A-osa, poistoilmavirta 13,2 m3/s) ja yleistilojen (B-osa, poistoilmavirta 17,4 m3/s) ilmanvaihtoon. LTO-järjestelmässä on ns. hybridikytkentä, jossa poistoilman lämpöä voidaan hyödyntää tuloilman esilämmityksen lisäksi kiinteistöön asennetussa lämpöpumppujärjestelmässä. Kesällä LTO-piirin tulopuolen pattereilla viilennetään tuloilmaa.

ABB Vaasan EE-rakennuksen B-osan Retermia LTO-laitteet näkyvät kuvan etualalla ja
A-osan kuvassa oikeassa yläreunassa.

Retermia toimitus sisälsi poistopuolen LTO-laitteet sekä LTO-toimilaitepaketit (Pumppu- ja lämmönvaihdinryhmät).

A-osalla neulalämmönsiirtimet asennettiin vesikatolla olevien poistopuhaltimien imukanavistoon, jolloin puhaltimia ei tarvinnut vaihtaa uusiin. LTO-poistopatterit voidaan ohittaa huollon ajaksi sekä kesäaikana kun lämmöntalteenotolle ei ole tarvetta.

A-osan ATEX-poistopuhaltimia vesikatolla ennen LTO-järjestelmän asennusta.

A-osan vesikatolla olevat LTO-laitteet asennuksen jälkeen.

A-osan vesikatolla olevat LTO-laitteet asennettiin
ATEX-poistopuhaltimien imukanavistoon.

B-osalla eri poistopuhaltimien ilmavirtoja kanavoitiin kahdelle vesikaton päälle sijoitetulle Retermia LTO-poistopatteriyksikölle, joiden ilmamäärät ovat 9 m3/s ja 8,4 m3/s. Neulalämmönsiirtimet ovat patteriseininä huolto-osien välissä.

B-osalle eri poistopuhaltimien ilmavirrat kanavoitiin
kahdelle Retermia LTO-poistopatteriyksikölle.

B-osan vesikatolla olevat Retermia LTO-poistopatteriyksiköt.