Ota yhteyttä jo hankkeen alkuvaiheessa

Suunnittelijan kannattaa olla Retermiaan yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa, sillä
Retermian LTO-järjestelmien ja ilmanvaihtokoneiden suunnittelu eroaa perinteisistä ilmanvaihtokoneista. Paras lopputulos saavutetaan suunnittelijan ja järjestelmätoimittajan dialogin lopputuloksena.
Tuote-sivuilta löytyy ilmamääräperusteiset taulukot alustavaa laitevalintaa ja tilavarausta varten.

Lähtötietona laitevalintoja varten suunnittelija lähettää mm. seuraavat tiedot:

  • tulo- ja poistoilmavirrat
  • ilmavirtojen lämpötilat
  • ilmanvaihtokoneiden sijainnit (LVI-kuvat konehuoneista ja vesikatosta)
  • poistoilman mahdolliset epäpuhtaudet (rasva, lika, myrkyllisyys, syövyttävyys)
  • valokuvia olemassa olevista ilmanvaihtokoneista, ilmanotto- ja ulospuhallusyksiköistä (saneerauskohteet)

Teemme projektikohtaisen mitoituksen kaikista tuotteistamme sekä ehdotuksen kytkentäkaaviosta, ohjaustavasta, IV-koneiden ryhmittelystä jne.

Parhaan lämpötilasuhteen ja toimintavarmuuden saavuttamiseksi tulee Retermian neulalämmönsiirtimiä käyttää LTO-järjestelmän tulo- ja poistopattereina. Retermia Oy ei vastaa LTO-järjestelmän lämpöteknisestä toiminnasta, jos samassa liuospiirissä on käytetty neulalämmönsiirtimiä ja tavanomaisia nestekiertoisia pattereita.

Neulalämmönsiirtimien sijoitusperiaate ilmanvaihtojärjestelmissä

Neulalämmönsiirrin ei tarvitse suojakseen suodatinta. Se toimii tuloilman esisuodattimena (suodatusluokka noin G3-tasoa) sekä poistoilman suodattimena, joten poistopuolelle ei normaalisti tarvita erillistä suodatinta.

Näin ollen neulalämmönsiirtimien sijoittamisperiaate ilmanvaihtojärjestelmään eroaa perinteisistä
LTO-pattereista. Suurin hyöty neulalämmönsiirtimestä saadaan asennettaessa se tulopuolella mahdollisimman lähelle ilmanottoa: vesikatolle, ulkosäleikön tilalle tai raitisilmakammioon. Neulalämmönsiirrin suojaa silloin koko kanaviston lumelta ja kosteudelta. Tarvittaessa neulapatteri voidaan yhtä hyvin asentaa myös kanavan osaksi, kammioon tai ilmanvaihtokoneeseen. Ilmanvaihtokoneen yhteyteen asennettaessa neulalämmönsiirrin sijoitetaan tulopuolella ennen suodatinta ja sulkupeltiä.

LTO-poistopatteri sijoitetaan tyypillisesti viimeiseksi komponentiksi poistoilmavirtaan, usein vesikatolle. Tällöin poistoilmakanavistoa ei tarvitse eristää ja mahdollisilta kondensoimisriskeiltä vältytään.

LTO-periaatekaaviot

Joustava Retermia-LTO soveltuu monentyyppisiin ilmastointijärjestelmiin. Lisätietoa IV-koneen osien järjestyksestä sekä liittämisestä IV-järjestelmään.

Huollon suunnittelu tärkeää

Huoltonäkökohtien huomioiminen on merkittävä osa laitevalintaa (tuotetyyppi, ulkomitat, huoltotilojen tarve jne). Laitteiden sijoittelussa tulee huomioida neulalämmönsiirtimien huoltoon tarvittava tila, vaivaton kulku laitteiden luokse, tarvittavat huoltotasot ja viemäröinnit sekä vesi- ja sähköliitäntä laitteen läheisyyteen.

Ilmanvaihtokonekohtainen LTO vs. useaa IV-konetta palveleva Retermia-järjestelmä

IV-koneen osien liittämisperiaate ja järjestys-sivulla on näytetty periaatteita eri LTO-järjestelmä-vaihtoehdoista. Toisin kuin perinteisillä neste-ilma-pattereilla, neulalämmönsiirtimillä ei ole ns. laminaarista rajanopeutta, jonka jälkeen lämmönsiirtokerroin romahtaisi. Tämän vuoksi voidaan toteuttaa useille tulo- ja poistoilmakoneille yhteinen energiansäästöjärjestelmä.

Etenkin suurissa Retermia-järjestelmissä on mielekästä käyttää LTO-tulopattereita kesällä jäähdytyspattereina RETCOOL-periaatteella, jolloin usein vältytään erillisen jäähdytyspatterin hankinnalta ja saavutetaan alhaisempi SFP-luku. Myös vapaajäähdytys on mahdollista toteuttaa Retermian LTO-järjestelmällä ilman erillistä patteria.

KYS Puijon sairaalan 1B-394 -järjestelmän tulopuolen neulalämmönsiirtimet
raitisilmakammioon asennettuna.

Valvomonäkymä KYS Puijon sairaalan 1B-392 Retermia-järjestelmästä.
Järjestelmä palvelee useaa tulo- ja poistoilmakonetta. Lämmön talteenoton lämpötilasuhde -19 °C ulkoilman lämpötilalla 68 %. Tuloilman esilämmityksessä hyödynnetään poistoilman lämmön lisäksi myös jäähdytysverkoston lämpökuormia. Tuloilman kesäaikainen jäähdytys toteutetaan
Retermia-järjestelmällä RETCOOL-periaatteella.

Erinomainen ratkaisu myös saneerauskohteisiin

Neulalämmönsiirtimet soveltuvat yhtä lailla saneeraus- kuin uudistuotantokohteisiinkin. Neulalämmönsiirrin on helposti asennettavissa vesikatolle vanhan raitis- tai jäteilmasäleikön tilalle (Retermia Standard) tai korvaamaan olemassa oleva ilmanottokatos tai ulospuhalluskatos. Vanhat huippuimurit voidaan helposti korvata LTO-huippuimureilla. Neulapatterin alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta vanhojen puhaltimien teho riittää saman ilmavirtauksen säilyttämiseen.

Ennen

Asennuksen Jälkeen