LTO-periaatekaaviot

Tulo- ja poistoilmakonekohtainen Retermia LTO -ratkaisu

Tulopatterit (LGE) sijoitetaan raitisilmakammioon/ -katokseen/ -säleiköksi. Tuloilmakoneen ilmanotto keskitetysti LTO-järjestelmän jälkeen. Tuloilmakoneena voidaan käyttää koteloitua konetta tai erilliskomponenteista koottua ratkaisua.

Poistoilmakoneena toimiva LTO-huippuimuri sijoitetaan vesikatolle.

Toimilaitepaketti TLP-LTO sisältää LTO-toiminnon moottoriventtiilin, pumpun/-t sekä virtausmittarin.

Tulo- ja poistopatterit sekä toimilaitepaketti Retermia-toimituksessa.

Useaa tulo- ja poistoilmakonetta palveleva Retermia LTO-ratkaisu ​

Tulopatterit (LGE) sijoitetaan raitisilmakammioon/ -katokseen/ -säleiköksi. Tuloilmakoneiden ilmanotto keskitetysti LTO-järjestelmän jälkeen. Tuloilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai erilliskomponenteista koottuja ratkaisuja.

Poistopatterit (LGP) sijoitetaan poistoilmakammioon/ -katokseen. Poistoilmakoneiden jäteilma keskitetysti ennen LTO-järjestelmää. Poistoilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai aksiaali-/ kanavapuhaltimeen perustuvia ratkaisuja.

Tulo- ja poistopatterit sekä toimilaitepaketti Retermia-toimituksessa.

Tulopatterit (LGE) sijoitetaan raitisilmakammioon/ -katokseen/ -säleiköksi. Tuloilmakoneiden ilmanotto keskitetysti LTO-järjestelmän jälkeen. Tuloilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai erilliskomponenteista koottuja ratkaisuja.

Poistopatterit (LGP) sijoitetaan poistoilmakammioihin/ -katoksiin/ -piippuihin. Poistoilmakoneiden jäteilma kootaan patterikohtaisesti ennen LTO-patteria. LTO-patteri voi olla konekohtainen tai palvella useampaa konetta. Poistopatterien nestevirtaa säädetään ilmavirran suhteessa patterikohtaisesti. Poistoilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita, aksiaali-/ kanavapuhaltimeen perustuvia ratkaisuja tai LTO-huippuimureja.

Tulo- ja poistopatterit, toimilaitepaketit sekä LTO-huippuimurit Retermia-toimituksessa.

Useaa tulo- ja poistoilmakonetta palveleva Retermia LTO- ja RETCOOL- ratkaisu

Tulopatterit (LJPT) sijoitetaan raitisilmakammioon/ -katokseen/ -säleiköksi. Tuloilmakoneiden ilmanotto keskitetysti LTO-/ jäähdytysjärjestelmän jälkeen. Tuloilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai erilliskomponenteista koottuja ratkaisuja.

Poistopatterit (LGP) sijoitetaan poistoilmakammioon/ -katokseen. Poistoilmakoneiden jäteilma keskitetysti ennen LTO-järjestelmää. Poistoilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai aksiaali-/ kanavapuhaltimeen perustuvia ratkaisuja.

Tulo- ja poistopatterit sekä toimilaitepaketti Retermia-toimituksessa.

Tulopatterit (LJPT) sijoitetaan raitisilmakammioon/ -katokseen/ -säleiköksi. Tuloilmakoneiden ilmanotto keskitetysti LTO-/ jäähdytysjärjestelmän jälkeen. Tuloilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai erilliskomponenteista koottuja ratkaisuja.

Poistopatterit (LGP) sijoitetaan poistoilmakammioihin/ -katoksiin/ -piippuihin. Poistoilmakoneiden jäteilma kootaan patterikohtaisesti ennen LTO-patteria. LTO-patteri voi olla konekohtainen tai palvella useampaa konetta. Poistopatterien nestevirtaa säädetään ilmavirran suhteessa patterikohtaisesti. Poistoilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita, aksiaali-/ kanavapuhaltimeen perustuvia ratkaisuja tai LTO-huippuimureja.

Tulo- ja poistopatterit, toimilaitepaketit sekä LTO-huippuimurit Retermia-toimituksessa.

Useaa tulo- ja poistoilmakonetta palveleva Retermia LTO-, RETCOOL- ja vapaajäähdytysratkaisu

Tulopatterit (LJPT) sijoitetaan raitisilmakammioon/ -katokseen/ -säleiköksi. Tuloilmakoneiden ilmanotto keskitetysti LTO-/ jäähdytysjärjestelmän jälkeen. Tuloilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai erilliskomponenteista koottuja ratkaisuja.

Poistopatterit (LGP) sijoitetaan poistoilmakammioon/ -katokseen. Poistoilmakoneiden jäteilma keskitetysti ennen LTO-järjestelmää. Poistoilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai aksiaali-/ kanavapuhaltimeen perustuvia ratkaisuja.

Tulo- ja poistopatterit sekä toimilaitepaketit Retermia-toimituksessa.

Tulopatterit (LJPT) sijoitetaan raitisilmakammioon/ -katokseen/ -säleiköksi. Tuloilmakoneiden ilmanotto keskitetysti LTO-/ jäähdytysjärjestelmän jälkeen. Tuloilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita tai erilliskomponenteista koottuja ratkaisuja.

Poistopatterit (LGP) sijoitetaan poistoilmakammioihin/ -katoksiin/ -piippuihin. Poistoilmakoneiden jäteilma kootaan patterikohtaisesti ennen LTO-patteria. LTO-patteri voi olla konekohtainen tai palvella useampaa konetta. Poistopatterien nestevirtaa säädetään ilmavirran suhteessa patterikohtaisesti. Poistoilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita, aksiaali-/ kanavapuhaltimeen perustuvia ratkaisuja tai LTO-huippuimureja.

Tulo- ja poistopatterit, toimilaitepaketit sekä LTO-huippuimurit Retermia-toimituksessa.

Ulkoasenteinen RETCARE OUT S (LTO/jäähdytys/lämmitys)
-ilmanvaihtoratkaisu

RETCARE OUT S -tuloilmakone(et) sijoitetaan vesikatolle.

Poistopatterit (LGP) sijoitetaan poistoilmakammioihin/ -katoksiin/ -piippuihin. Poistoilmakoneiden jäteilma kootaan patterikohtaisesti ennen LTO-patteria. LTO-patteri voi olla konekohtainen tai palvella useampaa konetta. Poistopatterien nestevirtaa säädetään ilmavirran suhteessa patterikohtaisesti. Poistoilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita, aksiaali-/ kanavapuhaltimeen perustuvia ratkaisuja tai LTO-huippuimureja.

Tuloilmakoneet, poistopatterit, toimilaitepaketit sekä LTO-huippuimurit Retermia-toimituksessa.

Ulkoasenteinen RETCARE OUT S (LTO/lämmitys) -ilmanvaihtoratkaisu

RETCARE OUT S -tuloilmakone(et) sijoitetaan vesikatolle.

Poistopatterit (LGP) sijoitetaan poistoilmakammioihin/ -katoksiin/ -piippuihin. Poistoilmakoneiden jäteilma kootaan patterikohtaisesti ennen LTO-patteria. LTO-patteri voi olla konekohtainen tai palvella useampaa konetta. Poistopatterien nestevirtaa säädetään ilmavirran suhteessa patterikohtaisesti. Poistoilmakoneina voidaan käyttää koteloituja koneita, aksiaali-/ kanavapuhaltimeen perustuvia ratkaisuja tai LTO-huippuimureja.

Tuloilmakoneet, poistopatterit, toimilaitepaketit sekä LTO-huippuimurit Retermia-toimituksessa.