Leipomot

Korroosiosuojattu neulalämmönsiirrin kestää leipomo-olot

Leipomon poistoilmassa on tyypillisesti hapanta jauhopölyä, kosteutta ja rasvaa. Epäpuhtauskuormitus voi olla tuotantoprosessista riippuen paljon suurempaa kuin esimerkiksi hitsaamossa. Vaatimus lämmöntalteenoton järjestelyjen osalta on samankaltainen kuin valimoissa.

Koska poistoilma on syövyttävää, neulalämmönsiirtimelle tehdään korroosiosuojapinnoite ja lämmönsiirtimen runkorakenteet tehdään haponkestävästä teräksestä. Toisin kuin perinteisissä lämmönsiirtimissä, korroosiosuojaus ei heikennä lämmönsiirtimen tehoa

LTO-laitteen huollon vaatimukset

Leipomon LTO-poistopatteri on sijoitettava aina sisätilaan, koska huollon tarve voi olla milloin vain ja mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Jos ilmanvaihdon tulee käydä jatkuvasti, LTO-laitteet varustetaan huollon aikaisella ohituksella. Esimerkiksi kohdekohtaisten vaatimusten mukaisesti mitoitettu RETCARE Modular E -poistoilmakone toimii näissä kohteissa.

Porokylän leipomo, Nurmes, 2007

Porokylän leipomon Nurmeksen tehdas

Kohteeseen toimitettiin leipomotilan ilmanvaihtokoneet ja lämmöntalteenottolaitteet ilmavirralle 4,4 m3/s. LTO-järjestelmä koostui vesikatolle asennetuista Ilmanottokatoksista ja konehuoneeseen asennetun RETCARE Modular E -koneen LTO-neulalämmönsiirtimistä.  RETCARE Modular E -kone valmistettiin RST-peltiin ja neulalämmönsiirtimet korroosiosuojapinnoitettiin.

LTO-järjestelmän tulopattereina toimivat vesikatolle asennetut Ilmanottokatokset.

LTO-järjestelmän poistopatterit ja huolto-osat RETCARE Modular E -koneessa.

Jauhopölystä likaantunut korroosiosuojapinnoitettu neulalämmönsiirrin.

Tuloilmakoneina toimivat kaksi RETCARE IN S -konetta, joiden ansiosta
ilmanvaihtokonehuoneen koko saatiin minimoitua.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.