Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)

Retermian jo pitkään jatkunut yhteistyö Kuopion yliopistollisen keskussairaalan kanssa alkoi vuodeosaston ilmanvaihdon saneeraushankkeesta vuonna 2009. Hyvien käyttökokemusten ja elinkaariedullisuuden ansiosta asiakkuus on jatkunut vuodesta toiseen.

Uusi Sydän 2018 - 2025

Elinkaariedullisuus ja hyvät käyttökokemukset rohkaisivat Kuopion yliopistollisen sairaalan valitsemaan Retermian LTO:n myös Uusi Sydän 2025 -rakennushankkeeseen. Uusi Sydän 2025 kattaa pääsairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen sekä uuden kymmenenkerroksisen sairaalatornin rakentamisen vaiheittain vuosien 2018-2025 aikana. Retermian toimitus sisältää LTO-järjestelmän neulalämmönsiirtimet noin 90 m³/s ilmamäärälle sekä putkistoon asennettavat Toimilaitepaketit. Hanke toteutetaan RETCARE elinkaarikonseptilla.

Laboratorio 2017 ja 2019

Vuosina 2017 ja 2019 Retermian lämmöntalteenotto lisättiin kahteen laboratorion ilmanvaihtokoneeseen.

Peruskorjaushanke 2016 - 2017

Peko 1 -hankkeessa (2016 – 2017) toimitettiin neljä suurta Retermia LTO- ja viilennysjärjestelmää, jotka palvelevat yhteensä kolmeakymmentäkolmea tuloilmakonetta. Koko rakennuksen ilmavirta kulkee Retermia-järjestelmien kautta, joilla myös jäähdytetään tuloilma kesällä. Poistoilman energian lisäksi LTO-piirissä hyödynnetään myös jäähdytysverkoston lämpökuormia. Hanke toteutettiin RETCARE Elinkaarikonseptilla.

Itäinen ja läntinen siipi 2011

Märät suodattimet aiheuttivat ylimääräistä työtä ja kustannuksia itäisessä ja läntisessä siivessä. Ongelma ratkaistiin korvaamalla vanha esisuodatinseinä ja lamelli-LTO-patterit neulalämmönsiirtimillä vuonna 2011. Samalla tuloilmakoneisiin lisättiin kesäaikainen viilennys.

Vuodeosastojen saneeraus 2009

Saneeraushankkeessa tehostettiin vuodeosaston olemassa olevaa lämmön talteenottojärjestelmää. Samalla lisättiin vanhoihin tuloilmakoneisiin kesäaikainen jäähdytys ja ratkaistiin ilmanvaihdon lumiongelma.

Lisätietoja:

Markus Castrén, tj.

markus.castren[at]retermia.fi
p. 050 532 7317

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.