Konepajat ja hitsaamot

Alipaine haasteena

Tuotantohalleihin lisätään monesti paikallispoistoja työstökoneiden määrän kasvaessa. Seurauksena poistoilmaa saattaa olla tuloilmaan nähden huomattavasti enemmän, jolloin halli on alipaineinen. Joissain tapauksessa koneellista tuloilmakonetta ei ole ollenkaan. Alipaineisuus johtaa veto-ongelmiin ja kasvaneeseen lämmön tarpeeseen.

Tuotannon kasvuun mukautuva lämmön talteenotto

Retermia-ratkaisussa poistoilmapuolella voidaan käyttää LTO-huippuimureita, jotka mahdollistavat lyhyet ja helposti puhdistettavat kanavoinnit suoraan pölylähteistä vesikatolle. LTO-huippuimureita on helppo lisätä ja siirtää tuotannon laajetessa ja työpisteiden lisääntyessä.

Retermian tuotevalikoimasta löytyy myös. vesikatolle asennettava RETCARE OUT S -tuloilmakonesarja sekä sisätiloihin, esimerkiksi ulkoseinää vasten, asennettava kompakti RETCARE IN S -tuloilmakonesarja, jotka helpottavat tuloilmakoneiden sijoittelua ja mahdollistavat konehuonetilan rakentamiselta välttymisen. 

Rautaoksidipölyä ja öljysumua sietävä LTO

Erityisesti MIG- ja TIG-hitsauksessa syntyy paljon rautaoksidipölyä. Metalliputkien katkaisussa ilmaan tulee usein öljysumua, ja työstettävien kappaleiden hionta puolestaan tuottaa hienojakoista metalliöljyä.

Neulalämmönsiirtimen alhaisen otsapintanopeuden ansiosta pöly sedimentoituu ohueksi kalvoksi neularivan ympärille, mistä se on helppo puhdistaa. Neulalämmönsiirtimen huoltotoimenpiteeksi riittää tyypillisesti kerran vuodessa tehtävä puhdistus.

Tyllis Oy, Kokkola, 2017

Hankkeessa asennettiin hitsaamorakennuksen laajennussiipeen poistoilman Retermia LTO-järjestelmä. Retermia-järjestelmän kokonaisilmavirta on 16 m³/s. Järjestelmä koostuu viidestä LTO-huippuimurista, joista neljä palvelee hitsaus- ja kokoonpanohallia ja viides pesuhallia.

Hitsaamohallin katolla olevat LTO-huippuimurit.

LTO-huippuimureiden neulalämmönsiirtopinta on jaettu puhdistuksen helpottamiseksi kahteen lohkoon. LTO-laitteiden huollon tarve on ollut kerran vuodessa.

Hitsaamotilan LTO-huippuimuri huoltokansi avattuna.
Neulalämmönsiirrin on jaettu kahteen lohkoon huollon helpottamiseksi.

Wärtsilä, Sustainable Techology Hub (STH), Vaasa, 2020

Wärtsilän uusi Sustainable Technology Hub (STH) Vaasan Vaskiluodossa

Sustainable Technology Hub on Wärtsilän teknologiakeskus, jossa tehdään korkeatasoista tutkimusta ja kehitystä sekä pilotoidaan uusia tuotteita ja ratkaisuja. STH on myös tulevaisuuden tuotantolaitos, jossa joustavat valmistusjärjestelmät ja robotiikka ovat keskeisessä roolissa.

Retermia-toimitus kohteeseen sisälsi neulalämmönsiirtimet sekä pumppu- ja säätöryhmät (Toimilaitepaketit) neljään LTO-järjestelmään, joiden yhteisilmavirta on 51,5 m3/s. Retermia LTO-järjestelmät palvelevat mm. koneistusosastoa (sorvit, työstökoneet, raepesukoneet ja muita kohdepoistopuhaltimia) ja osaa tuotantohallin yleisilmanvaihdosta.

Neulalämmönsiirtimiä on asennettu raitis- ja poistoilmakammioihin, vesikatolle ja ilmanvaihtokonehuoneisiin kanaviston osaksi.

LTO-patteriseinä raitisilmakammiossa ennen tuloilmakonetta ilmavirralle 21 m3/s.

Poistoilman LTO-kammio (vasemmalla), Retermia LTO-toimilaitepaketti (keskellä) ja
raitisilman LTO-kammio (keskellä) ennen tuloilmakonetta (oikealla).

Retermia-ratkaisun ansiosta myös kosteat ja likaiset erillispoistot saatiin kannattavasti lämmöntalteenottojärjestelmän piiriin ja järjestelmä voitiin mitoittaa optimaalisesti tasasuuruisilla tulo- ja poistoilmavirroilla. Lämpötilasuhde Retermia-järjestelmissä on noin 70% ulkoilman lämpötilan ollessa -5…+5 C.

Raepesukoneiden poistoilman lämmöntalteenotto toteutettiin Ulospuhalluskatoksilla.

ATEX-poistojen lämmöntalteenotto toteutettiin RETCARE OUT E -koneilla.

Retermia Standard (ent. Retermia Runkoon) neulalämmönsiirtimiä väliin asennettuna.

Retermian toimittamat pumppu- ja säätöryhmät (LTO-toimilaitepaketit) mahdollistavat järjestelmien jatkuvan seurannan ja lämpötilasuhteen optimoinnin. Toimilaitepakettien kattavan anturoinnin ansiosta mahdollisissa ongelmatilanteissa vian syy löytyy nopeasti.

Retermia LTO-toimilaitepaketteja ilmavaihtokonehuoneessa.