Keski-Pohjanmaan terveyskeskus

Keski-Pohjanmaan terveyskeskus on rakennettu vuonna 1969. Ilmanvaihtojärjestelmässä on runkokanavisto, josta lähtee liittymät rakennuksen eri siipiin. Poistoilmakone on rakennuksen jokaisen siiven päädyssä ja tuloilmakone siiven juuressa. Rakennusajankohdalle tyypilliseen tapaan sairaalan ilmanvaihtojärjestelmässä ei ollut lämmön talteenottoa.

Kun energiansäästö ja ilmanvaihdon tuottaman lämmön talteenoton potentiaali nousivat ajankohtaisiksi puheenaiheiksi 1980-luvun alussa, jokaiseen poistoilmakonehuoneeseen lisättiin kyljellään makaava LTO-kiekko. Esilämmennyt tuloilma puhallettiin siiven kärjessä sijaitsevasta LTO-konehuoneesta siiven juuressa sijaitsevaan tuloilmakonehuoneeseen.

Keski-Pohjanmaan terveyskeskuksessa Kokkolassa on ratkaistu ilmanvaihdon ongelmia Retermian LTO- ja RETCOOL-järjestelmällä.

”Järjestelmä ei ollut toimiva. Lämpimän ilman siirtomatka oli liian pitkä ja siirrossa tarvittiin energiaa kuluttavia puhaltimia. Tuloilmanvaihdon ilmamäärissä esiintyi ongelmia LTO-järjestelmän suuren painehäviön takia. Kiekkoja jouduttiin korjaamaan usein ja korjaustyö oli hankalaa”, kertoo konepäällikkö Toni Rukkila Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymästä.

Energiatehokkuutta pienillä muutoksilla

Kuntayhtymä teki päätöksen lämmöntalteenottojärjestelmän saneeraamisesta nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Ratkaisuksi valittiin Retermian LTO- ja RETCOOL-järjestelmä, jolloin koneet voitiin pitää entisillä paikoillaan. LTO-kiekko poistettiin ja korvattiin Retermian neulalämmönsiirtimillä.

Poistoilmasta talteen otettu lämpö siirretään LTO-huippuimureiden avulla nesteeseen ja lämpö luovutetaan ulkoseinällä sekä vesikatolla olevien neulalämmönsiirtimien avulla tuloilmaan.

Asennustyö onnistui minimaalisilla muutoksilla. Retermian järjestelmä on huomattavasti aikaisempaa ratkaisua sähkötehokkaampi, huoltoystävällisempi ja käyttövarmempi. Lisäksi se on käyntiääneltään hiljaisempi ja painehäviöt ovat mitättömät.

"Retermian järjestelmän etuna on myös se, että samalla järjestelmällä voidaan hoitaa tuloilman viilennys energiatehokkaasti kesäaikana."

Useita asennuksia

Yhteistyö Retermia Oy:n kanssa sujui Rukkilan mukaan hyvin. Järjestelmä ei ole vielä kovin tuttu urakoitsijoille, joten sen asentamisessa tarvitaan toimittajalta tarkat ohjeet.

Myös käyttöönottovaiheessa järjestelmätoimittajalta saatu tuki oli hyvin tarpeellista. Keski-Pohjanmaan terveyskeskuksen saneeraussuunnitelman mukaisesti Retermian järjestelmä on asennettu sairaalarakennuksen B-siipeen vuonna 2010, A-siipeen vuonna 2012, G-siipeen vuonna 2015 ja C-siipeen vuonna 2016.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.