Laaja käyttöalue, erinomainen käyttövarmuus

RETCARE-tuoteperheestä löytyy sekä sisä- että ulkoasennukseen soveltuvat ilmanvaihtokoneet.

Lämmönsiirto ja lämmön talteenotto on toteutettu uuden sukupolven neulalämmönsiirtimillä. Tuloilma on aina esisuodatettu ja esilämmitetty ennen kuin se tulee pääsuodattimelle, jolloin suodattimien kostumisesta ja jäätymisestä aiheutuvilta ongelmilta vältytään. Poistoilman epäpuhtauksia ei milloinkaan pääse siirtymään tuloilmakanavistoon.

Minimaalinen puhallinsähkönkulutus:
alle kilowatin SFP-luku

Neulalämmönsiirtimen rakenteen ansiosta koneen sisäiset painehäviöt ovat ennätyksellisen pienet, lämpötilasuhde on korkea ja lämmönsiirto on tehokasta laajalla ilmamääräalueella. Nykyaikainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä voidaan toteuttaa alle kilowatin SFP-luvulla.

RETCARE-koneiden äänitaso, tiiveys ja sähkönkulutus on mitattu Saksassa Ziehl Abegg AG:n
TÜV-sertifioidussa laboratoriossa. F7-tason suodattimilla ja 70 % lämpötilasuhteen mahdollistavalla neulalämmönsiirtimellä varustetun RETCARE-tuloilmakoneen SFP-luvuksi on mitattu 0,38 kW/m³/s.

RETCARE MODULAR

RETCARE OUT S

RETCARE OUT E

RETCARE IN S

RETCARE IN E

LTO-HUIPPUIMURI

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.