Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho esiin

SFP-luku

SFP (specific fan power)-luvulla tarkoitetaan ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimien ominaissähkötehon kulutusta. Yksikkönä käytetään kW/m3/s, kWs/m3 tai Ws/m3.

SFP-luku ilmoittaa ilmastointijärjestelmän (tulopuoli + poistopuoli) puhaltimien sähköverkosta ottaman tehon rakennuksen läpi siirrettyä ilman tilavuusvirtayksikköä kohden.

SFP =(Ptulo + Ppoisto)
qdim
SFP = Ptulo + Ppoisto / qdim
Ptulo
tuloilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho, kW
Ppoisto
poistoilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho, kW
qdim
laitteiston mitoitettu tilavuusvirta eli suurin tulo- tai poistoilmavirta, m3/s

Tulo- ja poistoilmapuhaltimien sähkötehon tarve lasketaan seuraavasti:

Ptulo =dptulo * qtulo 
tulo * 1000)
Ptulo = dptulo * qtulo / (ηtulo * 1000)
Ptulo
tuloilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho, kW
dptulo
tuloilmajärjestelmän (kanavisto + päätelaitteet + IV-kone) painehäviö, Pa
qtulo
tuloilmavirta, m3/s
ηtulo
tulopuhaltimen kokonaishyötysuhde
Ppoisto =dppoisto * qpoisto 
poisto * 1000)
Ppoisto = dppoisto * qpoisto / (ηpoisto * 1000)
Ppoisto
poistoilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho, kW
dppoisto
poistoilmajärjestelmän (kanavisto + päätelaitteet + IV-kone) painehäviö, Pa
qpoisto
poistoilmavirta, m3/s
ηpoisto
poistopuhaltimen kokonaishyötysuhde

SPP-luku

SPP (specific pump power)-luvulla tarkoitetaan ilmanvaihtojärjestelmän pumppujen ominaissähkötehon kulutusta. Yksikkönä käytetään kW/m3/s, kWs/m3 tai Ws/m3.

SPP-luku ilmoittaa ilmastointijärjestelmän (tulopuoli + poistopuoli) pumppujen (lämmitys, jäähdytys, LTO jne.) sähköverkosta ottaman tehon rakennuksen läpi siirrettyä ilman tilavuusvirtayksikköä kohden. SPP-luku on analoginen SFP-luvun kanssa.

Ilmanvaihtokoneen SPP-luku lasketaan seuraavasti:

SPP =Pps
MAX(qv,tulo;qv,poisto)
=Pps,1 + Pps,2Pps,n
MAX(qv,tulo;qv,poisto)
SPP = Pps / MAX(qv,tulo;qv,poisto) = (Pps,1 + Pps,2 + Pps,n) / MAX(qv,tulo;qv,poisto)
SPP
ilmanvaihtokoneen ominaispumppausteho, Ws/m3
Pps
ilmanvaihtokoneen pumppaussähkötehontarve, W
Pps,n
patterijärjestelmän n (LTO, lämmitys, jäähdytys jne.) pumppaussähkötehontarve, W
qv,tulo
ilmanvaihtokoneen tuloilmavirta, m3/s
qv,poisto
ilmanvaihtokoneen poistoilmavirta, m3/s

Patterijärjestelmän n pumppaussähkötehon tarve lasketaan seuraavasti:

Pps,n =(ΔPpatterit + ΔPputkisto) * V
ηtot
Pps,n = ((ΔPpatterit + ΔPputkisto)*Vn) / ηtot
ΔPpatterit
patterijärjestelmän n neste-ilmapatterien nestepuolen painehäviö, Pa
ΔPputkisto
patterijärjestelmän n putkiston (sisältäen säätöventtiilit ja mahdolliset lämmönsiirtimet) nestepuolen painehäviö, Pa
Vn
patterijärjestelmän n liuosvirtaama, m3/s
ηtot
patterijärjestelmän n pumpun kokonaishyötysuhde

Termi SPP määritellään erikseen talvi- ja kesäkäytölle sekä siirtymäkaudelle. Talvikäytössä (SPPw) huomioidaan energiansäästö- ja lämmitysjärjestelmien pumppujen sähkönkulutus. Kesäkäytössä (SPPs) huomioidaan jäähdytyspatterien ja jälkilämmityspatterien (tuloilman kuivaus) sähkönkulutus. 

Lämmityskauden merkitys pumppauskustannuksissa on ylivoimaisesti suurin, koska lämmityskausi on kestoltaan jäähdytyskautta pidempi. Siirtymäkausina, kun tuloilma ei tarvitse lämmitystä tai jäähdytystä, ilmanvaihto ei kuluta oikein ohjattuna pumppaussähköä, eli SPPts = 0.

SVP-luku

Ilmanvaihdon sähkötehokkuuden indikaattori SVP-luku (Specific Ventilation Power) huomioi puhallinsähkön lisäksi myös ilmanvaihtojärjestelmän pumppaussähkön tarpeen. SVP-lukua tulee käyttää SFP-luvun sijaan, kun lasketaan ilmanvaihtojärjestelmän energian kulutusta. SVP-luvun yksikkönä käytetään kW/m3/s, kWs/m3 tai Ws/m3.

SVP-luku määritetään seuraavasti:

SVP = SFP + SPP
SFP
ilmanvaihtojärjestelmän ominnaissähkötehon kulutus, Ws/m3
SPP
pumpun ominaissähkötehonkulutus, Ws/m3

SVP-luku vaihtelee vuodenajoittain, kuten SPP-lukukin.

Ilmanvaihdon ominaissähkönkulutus lämmityskaudella, SVPws (Specific Ventilation Power in Winter Season), määritellään seuraavasti:

SVPws = SFP + SPPws
SFP
ilmanvaihtojärjestelmän ominnaissähkötehon kulutus, Ws/m3
SPPws
pumpun ominaissähkötehon kulutus talvikaudella, Ws/m3

Ilmanvaihdon ominaissähkönkulutus jäähdytyskaudella, SVPss (Specific Ventilation Power in Summer Season), määritellään seuraavasti:

SVPss = SFP + SPPss
SFP
ilmanvaihtojärjestelmän ominnaissähkötehon kulutus, Ws/m3
SPPss
pumpun ominaissähkötehon kulutus jäähdytyskaudella, Ws/m3

Ilmanvaihdon ominaissähkönkulutus siirtymäkausilla, SVPts (Specific Ventilation Power in Transitional Season) määritellään seuraavasti:

SVPts = SFP
SVPts
ilmanvaihdon ominaissähkötehon kulutus siirtymäkaudella
SFP
ilmanvaihtojärjestelmän ominnaissähkötehon kulutus, Ws/m3
Jaa artikkeli: