ILMANOTTOKATOS

ILMANOTTOKATOS on vaativiinkin sääoloihin soveltuva neulalämmönsiirrin, joka on helppo lisätä olemassa olevan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään. Ilmanottokato sijoitetaan rakennuksen vesikatolle rakenneaineisen tukipiipun tai tukirakenteen päälle.

Ilmanottokatoksen asennusperiaate

Edut

  • Helppo lisätä olemassa olevan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään. Ilmanottokatos asennetaan vanhan ilmanottolaitteen tilalle.
  • Soveltuu myös sääolosuhteiltaan vaativiin ilmanottoihin (kova tuuli, rankka vesisade, lumipyry). Ulkoilma otetaan neulalämmönsiirtimelle laitteen ylä- ja alareunoilta: tuulen paine ei pääse vaikuttamaan ilmanottoon tai tuloilmapuhaltimen toimintaan.
  • Säästää tilaa tuloilmakoneessa ja pienentää ilmanvaihtojärjestelmän SFP-lukua. Tuloilman lämmöntalteenotto ja jäähdytys sekä lämmityspatterit voidaan sijoittaa rakennuksen vesikatolle.
  • Pieni ilmapuolen painehäviö. Tehokasta lämmön talteenottoa sähköä tuhlaamatta.
  • Lineaarinen lämmönsiirtokyky ilma- ja nestevirtauksen funktiona. Mahdollistaa usean, ilmamäärältään pienen, tuloilmakoneen lämmöntalteenoton ja/tai tuloilman jäähdytyksen yhdellä laitteella

Koko, rakenne ja toiminta

ILMANOTTOKATOKSEN ulkomitat määräytyvät ilmamäärän ja käytettävissä olevan tilan perusteella. Laitteen tarkat tiedot löytyvät projektikohtaisista mitoitusdokumenteista.

Lämmönsiirtopinta on taivutettu U-­kirjaimen muotoon, mikä kasvattaa lämmönsiirtimen otsapinta-alaa. Neulapinta toimii G3-tason esisuodattimena.

ILMANOTTOKATOKSEEN voidaan asentaa myös tuloilman hienosuodatin, jolloin laitteesta tulee ILMANKÄSITTELYKATOS. Hienosuodatin sijoitetaan neulalämmönsiirtimen jälkeen.

Neulalämmönsiirtimen neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron tehostamiseksi. Ilma ohjataan neulalämmönsiirtimen lävitse. Neulaputken sisällä kulkeva neste lämmittää tai jäähdyttää ilmaa.

ILMANOTTOKATOS voidaan valmistaa myös värilliseen peltiin. Neulalämmönsiirrin voidaan korroosiosuojapinnoittaa.

Alustava laitevalinta

Allaon taulukko alustavista ulkomitoista ja painoista tilavarauksia varten. Myös muut kuin taulukossa esitetyt ulkomitat ovat mahdollisia. LTO-laitteen tarkat mitat löytyvät projektikohtaisista mitoitusdokumenteista.

Ilmanottokatoksen ulkomitat:
ilmamäärä l/s
leveys mm
pituus mm
korkeus mm
paino kg
300-650
1850
1850
350-600
100-200
650-1400
2000
2000
400-700
150-300
1400-2000
2100
2200
500-1000
200-500
2000-4000
2300
2550
700-1200
300-700

Huolto

Neulalämmönsiirtimet puhdistetaan imuroimalla ja korkeapainepesurilla.

ILMANOTTOKATOKSEN huolto tapahtuu päältä avattavan huoltokannen kautta. LTO-laitteen kautta päästään nuohoamaan raitisilmakanavisto. Laite on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyhteillä.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.