Huollon suunnittelu

Hyvin suunniteltu on tehokas ja turvallinen toteuttaa

Suunnitteluvaiheessa huomioon otettavia asioita:

  • Lämmönsiirtimen luokse on päästävä turvallisesti. Katolle on järjestettävä turvallinen kulku, jotta huoltolaitteet voi helposti tuoda lämmönsiirtimille.
  • Huoltotilassa on oltava riittävä valaistus.
  • Huoltotilassa on oltava vesipistoke tai vesi on voitava tuoda kauempaa huollettavaan kohteeseen.
  • Huoltotilassa on oltava sähkökytkentä painepesuria ja imuria varten.
  • Neulalämmönsiirtimen molemmat puolet on päästävä huoltamaan. Tämä toteutetaan esimerkiksi järjestämällä molemmin puolin neulalämmönsiirrintä huoltotila tai neulalämmönsiirtimen päälle avattava huoltoluukku. Mikäli LTO-laitteen korkeus ylittää 1300 mm, tulee neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijoittaa vähintään 900 mm huolto-osa/ huoltotila. Neulalämmönsiirtimen pesu päältä avattavan huoltokannen kautta on mahdollista, kun laitekorkeus on alle 1300 mm.
  • Pesuvesien poisto on myös otettava huomioon suunnitteluvaiheessa. Neulalämmönsiirtimet on varustettu pesuvesialtaalla (RST) sekä pesu- ja kondenssivesiyhteillä. Pesuvedet voidaan johtaa esim. lattiakaivoon, jolloin on käytettävä vesilukkoa.
  • Keittiön rasvanpoistojen pesu- ja kondenssivesiyhteet tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon.
  • Jos poistoilma on kosteaa (pesutilat, uimahallit, keittiö- ja astianpesuhuuvat jne.),  tulee kylmissä tiloissa sijaitsevat viemäriputket lämpöeristää ja varustaa tarvittaessa sulanapitokaapelilla.
  • Leipomoissa ja muissa kohteissa, joissa poistoilma on poikkeuksellisen likaista, tulee LTO-poistopatteri sijoittaa lämpimään tilaan.
  • Jos päältä avattavalla huoltokannella varustetun LTO-laitteen yläpinta on yli 1200 mm vesikatto- tai lattiapinnasta, on LTO-laitteen ympärille asennettava huoltotasot. Huoltotason tulee olla LTO-laitteen alapinnan korossa.

Lisää tietoa huollon kannalta huomioitavista seikoista löytyy Retermian tuote-esitteistä, työselitysmallista, huoltovideosta sekä projektikohtaisista laitemitoituksista. Retermia huolto-ohje ja huoltovideot löytyvät materiaalipankistamme.

Vesi- ja sähköliittimet on tuotu lähelle neulalämmönsiirrintä.

Huoltotilassa on oltava vesipistoke tai vesi on voitava tuoda kauempaa
huollettavaan kohteeseen. Lisäksi tarvitaan sähkökytkentä painepesuria ja imuria varten.

Katolle on järjestettävä turvallinen kulku, jotta huoltolaitteet voi helposti tuoda lämmönsiirtimille.

Wärtsilä

Kaksilohkoisista neulalämmönsiirtimistä koostuva LTO-järjestelmä,tulo- ja poistoilmamäärä
16 m³/s. Tulopatterina Retermia Standard, poisto Ulospuhalluskatoksilla.

Kun LTO-laitteen korkeus on alle 1300 mm,
se voidaan huoltaa
päältä avattavan huoltokannen kautta.

Mikäli LTO-laitteen korkeus ylittää 1300 mm, tulee neulalämmönsiirtimen molemmin puolin
sijoittaa vähintään 900 mm huolto-osa/huoltotila.

Pesuvesien poisto on myös otettava huomioon suunnitteluvaiheessa.
Neulalämmönsiirtimet on varustettu pesuvesialtaalla (RST) ja viemäriyhteillä.