Uuden Sydämen lämpö otetaan talteen neulalämmönsiirtimillä

Uuden Sydämen lämpö otetaan talteen neulalämmönsiirtimillä

Retermia valittiin lämmöntalteenoton teknologiatoimittajaksi Kuopion yliopistollisen sairaalan Uusi Sydän 2025-rakennushankkeen 1C-1-osaan. Toimitussopimus tehtiin vuoden 2018 lopussa. Perusteluna valinnalle olivat Retermian ratkaisun kilpailukykyisyys elinkaarikustannuksiltaan sekä KYS:in aiemmat hyvät kokemukset Retermian LTO-laitteiden toimivuudesta käytännössä.

Allianssina toteutettavassa Uusi Sydän 2025 -rakennushankkeessa peruskorjataan Puijon sairaalan vanhimmat rakennusosat. Uudistamishankkeen koko on 60 000 neliötä ja budjetti 164 M€. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa.

Projektissa laskettiin elinkaarikustannukset vaihtoehtoisille lämmöntalteenottojärjestelmille. Laskenta-aikana käytettiin 20 vuotta.

Huollon tarve, suodatinkustannukset, lumen ja jäätymisen aiheuttamat haasteet, muutosjoustavuus, valmistajan tietotaidon saaminen projektin hyödyksi, käynnistyminen häiriön jälkeen – kaikkia näitä asioita mietittiin allianssityöryhmässä. Ryhmässä olivat mukana rakennuttaja, LVISA-suunnittelijat, päätoteuttaja ja huolto-organisaatio.

LVIA-asiantuntija Kari Laukkanen Kuopion yliopistollisen sairaalan kiinteistöhallinnosta pitää toimintavarmuutta tärkeänä. ”Lumi ei tule kammioon saatikka suodattimille, hyötysuhde on käytännössä sama kuin mitä LTO-mitoituksissa luvattu eikä LTO-järjestelmä ole tehonrajoitustilassa kovillakaan pakkasilla”, Laukkanen listaa kokemuksiaan Retermiasta.

Retermian toimitukseen sisältyy useaa ilmanvaihtokonetta palveleva energiansäästö- ja jäähdytysjärjestelmä ilmavirralle 20 m3/s. Järjestelmässä hyödynnetään poistoilman lämmön lisäksi vapaajäähdytysperiaatteella myös rakennuksen sisäisiä lämpökuormia. Retermian toimitus käsittää neulalämmönsiirtimet ja putkistoon tulevat toimilaitepaketit. Hanke toteutetaan RETCARE Elinkaarikonseptin mukaisesti, joten siihen sisältyvät Retermian asiantuntijoiden tukipalvelut laitteiden koko elinkaaren ajan.