Toimilaitepaketit

Valmis toimilaitepaketti

toimilaitepaketti

Kun toimilaitteet ovat valmiiksi samassa paketissa, asennus työmaalla helpottuu ja asennusvirheiden määrä vähenee.

Retermia-toimilaitepaketit ovat kohdekohtaisesti valmis­tettuja pumppuryhmiä, joissa on neulalämmönsiirtimien toiminnan, säädön ja seurannan kannalta oleelliset komponentit valmiiksi kokoonpantuina. Jokaisen pake­tin sisältö vastaa kohteen Retermia-järjestelmänsäädön periaatteita.

Tilaaja tai suunnittelija voi vapaasti valita toimilaitepake­tin eri komponenttien, kuten pumppujen, levylämmön­siirtimien, säätöventtiilien tai lämpötila-, ja painelähetti­mien valmistajat. Retermia vastaa komponenttien han­kinnasta.

Toimilaitepaketin jokainen toimilaite, anturi ja putkilähtö on selkeästi positioitu. Pumput on johdotettu turvakyt­kimelle ja anturit riviliittimelle. Putkiurakoitsija eristää toimilaitepaketin työmaalla. Paisunta-ja täyttö­ryhmät eivät sisälly Retermia-toimilaitepakettiin.