Ilmanvaihtokoneet

RETCARE ilmanvaihtokoneet

Markkinoiden energiatehokkain

RETCARE-koneet ovat markkinoiden energiatehokkaimpia. Lämmönsiirto ja lämmön talteenotto on toteu­tettu uuden sukupolven neulalämmönsiirtimillä. Tämä mahdollistaa ennätyksellisen alhaiset koneen sisäiset painehäviöt, korkean lämpötilasuhteen ja tehokkaan toiminnan laajalla ilmamääräalueella. RETCARE-järjestelmällä on mahdollista toteuttaa nykyaikainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä alle kilowatin SFP-luvulla.

Rakennusautomaationjärjestelmän valvomonäkymä RETCARE IN S tuloilmakoneesta.

Suoritusarvot todennettu mittauksin

RETCARE-koneiden äänitaso, tiiveys ja sähkönkulutus on mitattu Saksassa Ziehl Abegg AG:n TÜV-sertifioi­dussa laboratoriossa. F7-tason suodattimilla ja 70 % lämpötilasuhteen mahdollistavalla neulalämmönsiirtimellä varustetun RETCARE-tuloilmakoneen SFP-luvuksi on mitattu edellä mainitussa laboratoriossa 0,38 kW/ m³/s. Tämä merkitsee minimaalista lämmön- ja sähkönkulutusta.

RETCARE-koneiden suoritusarvot on todennettu mittauksin.

Pieni tilantarve

Kotimaiset RETCARE-ilmanvaihtokoneet helpottavat asiakkaan tilaratkaisuja. Koneet ovat kompakteja, mutta silti huoltoystävällisiä ja toimintavarmoja. RETCARE-tuo­teperheestä löytyy sekä sisä- että ulkoasennukseen soveltuvat ilmanvaihtokoneet.

Laaja käyttöalue, erinomainen käyttövarmuus

RETCARE-koneet ovat hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään optimoituja ilmanvaihtokoneita, jotka soveltuvat erinomaisesti puhdastila- ja sairaalailmanvaihdon sovelluksiin. Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on toteutettu nestekiertoisella LTO-järjestelmällä. Näin poistoilman epäpuhtauksia ei milloinkaan pääse siirtymään tuloilmakanavistoon. RETCARE-ilmanvaihtokoneet soveltuvat käytettäviksi myös kohteissa, joissa poistoilmassa on paljon epäpuhtauksia, kuten ammattikeittiöt, leipomot, konepajat sekä pysäköinti -ja hitsaushallit.

RETCARE-tuloilmakoneissa pääsuodatin on sijoitettu ilman virtaussuunnassa LTO-neulalämmönsiirtimien jälkeen. Neulalämmönsiirtimet toimivat myös G3-tason esisuodattimina. Tuloilma on aina esisuodatettu ja esilämmitetty ennen kuin se tulee pääsuodattimelle, jolloin suodattimien kostumisesta ja jäätymisestä aiheutuvilta ongelmilta vältytään.

RETCARE tuoteperhe

Jos tuloilmakone halutaan sijoittaa sisätilaan, valitaan koneeksi kompakti RETCARE IN S tai modulaarinen RETCARE MODULAR. Mikäli tuloilmakone halutaan sijoittaa vesikatolle, valitaan RETCARE OUT S -kone. Poistoilmakoneeksi voidaan valita vesikatolle sijoitettava LTO-huippuimuri tai RETCARE OUT E -kone. Jos poistoilmakone halutaan sijoittaa sisätilaan, valitaan koneeksi kompakti RETCARE IN E tai RETCARE MODULAR.

Sisäasenteiset ilmanvaihtokoneet:

Vesikattoasenteiset ilmanvaihtokoneet: