Tuotteen ympäristövaikutukset

Tuotteen ympäristövaikutukset

Lämmönsiirtimien valmistus aiheuttaa päästöjä ympäristöön ja kuluttaa luonnonvaroja. Alumiinin ja teräksen valmistus sekä laitteen käytön aikainen sähkönkulutus ovat ympäristön kannalta erityisen merkittäviä elinkaaren vaiheita. Neulalämmönsiirrin säästää energiaa normaalisti 24-35 kertaisesti sen, mitä energiaa kuluu tuotteen valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen.

Neulalämmönsiirtimen positiiviset ympäristövaikutukset ylittävät moninkertaisesti laitteen valmistuksen ja käytön ympäristörasitukset. Viidenkymmenen prosentin lämpötilasuhteen saavuttava lämmöntalteenottojärjestelmä ilmavirraltaan 11 m3/s olevaan ilmanvaihtojärjestelmään (neulalämmönsiirrintyyppi: rakenneosa, eristetty; käyttöaika 24 h/d; 7 d/ vko)  säästää elinkaarensa aikana  energiaa noin 15 700 MWh. Energian säästö on yli 24-kertainen laitteen elinkaaren aikaiseen energian kulutukseen verrattuna.

Käytönaikainen sähkönkulutus koostuu pääasiassa lisääntyneen painehäviön aiheuttamasta puhaltimen lisätehon tarpeesta sekä lämmönsiirtonesteen pumppauksesta. Ilmanvaihdon käyntiaika (tuntia päivässä ja päivää viikossa) vaikuttaa luonnollisesti hyvin paljon sähkönkulutukseen. Jos ilmanvaihto on jatkuvasti päällä (esim. sairaalat), sähkönkulutus on suurimmillaan.

Lämmöntalteenottolaitteille voidaan laskea takaisinmaksuaika ympäristömielessä. Käyntiaika vaikuttaa takaisinmaksuaikaan huomattavasti: mitä pidempi ilmanvaihdon käyntiaika, sitä nopeammin valmistuksen ympäristökuormitus kompensoituu energian säästön positiivisilla ympäristövaikutuksilla.

Neulaputki on helppo puhdistaa korkeapainepesurilla. Säännöllinen huolto pitää neulapatterin ilmapuolen painehäviön alhaisena ja sähkönkulutuksen pienenä.

Neulapatterin komponenteista suurin osa on arvokasta kierrätyskelpoista metallia. Retermia ottaa vastaan käytöstä poistetut neulalämmönsiirtimet ja huolehtii niiden kierrätyksestä.