Ympäristö

Retermian tuotteet pienentävät rakennuksen ympäristöjalanjälkeä

Retermia Oy:n energiaa säästävät tuotteet vähentävät ympäristön kuormitusta.

Neulalämmönsiirtimen avulla poistoilman lämpöä voidaan käyttää tuloilman lämmittämiseen ja säästää siten lämmitysenergiaa. Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta lämmön talteenotto tapahtuu sähkötehokkaasti. Lämmön ja sähkön säästö vähentävät energian tuotannon päästöjä.

Neulalämmönsiirrin toimii lisäksi tulopuolella esisuodattimena ja pidentää siten pääsuodattimen käyttöikää moninkertaisesti. Näin vähennetään suodatinjätteen määrää.

Tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset on selvitetty ISO 14041-standardin periaatteita noudattavan elinkaarianalyysin (LCA) avulla. Elinkaariarviointeja käytetään hyväksi tuotesuunnittelussa ja sen pohjalta annetaan asiakkaalle ympäristötuotetietoutta.