Retermian edut pähkinänkuoressa

Retermian edut pähkinänkuoressa

1. Suuri liankeräyskyky & hyvä puhdistettavuus

 • Neulalämmönsiirtimet soveltuvat mm. rasvapoistojen, leipomoiden, autohallien ja hitsauspoistojen lämmön talteenottoon.
 • Poistopuolella ei tarvita erillisiä suodattimia.

2. Helppo asentaa myös saneerauskohteeseen

 • LTO-laitteet voidaan sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle ulkoseinälle tai vesikatolle.
 • Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta olemassa oleviin ilmanvaihtokoneisiin voidaan lisätä lämmöntalteenotto ilmavirtojen kuristumatta.
 • Lämmön talteenoton lisääminen hajautettuun ilmanvaihtoon.

3. Ylivoimainen taloudellisuus suurilla ilmamäärillä

 • Korkea lämmöntalteenoton hyötysuhde myös alhaisilla ulkoilman lämpötiloilla.
 • RETCARE ilmanvaihtokoneilla saavutetaan 0,5…0,7 kW / m3/s alhaisempi SFP-luku verrattuna vastaavilla toiminnoilla oleviin kilpaileviin ilmanvaihtokoneisiin. Retermia LTO-järjestelmien ja RETCARE-ilmanvaihtokoneiden pumppaussähkön kulutus on myös markkinoiden alhaisin.
 • Usealle IV-koneelle yhteinen LTO & viilennys.
 • Säästöjä asennuskustannuksissa (putkisto-, automaatio-, ja tilakustannukset, asennuksen helppous)

4. Ylivoimainen käyttövarmuus

 • Tulopuolen neulalämmönsiirrin estää lumen tunkeutumisen IV-järjestelmään.
 • Neulalämmönsiirtimen ansiosta tuloilmakoneen pääsuodattimen suodatusluokka pysyy tutkitusti vakiona koko suodattimen käyttöiän ja märkäsuodatinongelmilta vältytään.